Texty písní Tortharry Unseen Chosen

Chosen

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You are feeding the mouth that bites
Offering your pain
Desiring for the things to come
Too tired to breathe

Staying away from the saintless sky
Praying to fear
Hiding your soul in an unclean crowd
Now you enter the door

Light is reflecting on the altar
Where the mirror dwells
Kissing softly yourself goodbye
You accept the rain

No heading back
No road ahead
No herd to look after

Here - on your own
Here you realize
You are the only sheppard

Once and forever...

Krmíš ústa, která koušou
Nabízíš svou bolest
Toužíš po věcech, které přijdou
Příliš unavený, než abys dýchal

Zůstáváš daleko od oblohy bez svatých
Modlíš se ke strachu
Skrýváš svou duši v nečistém davu
Nyní vcházíš do dveří

Světlo se odráží na oltáři
Tam, kde přebývá zrcadlo
Líbáš něžně sám sebe na rozloučenou
Přijímáš déšť

Nelze zamířit zpět
Není cesta kupředu
Není žádné stádo, o které by ses staral

Zde - sám se sebou
Zde poznáváš
Že jsi jediným pastýřem

Pro jednou a navždy...


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy