Texty písní Tortharry Unseen Eternal

Eternal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the silence of night
Moonďs voice invites eternity
The true me - into this world

As the consumed soul spreads itďs darkness
The feeling of freedom raises in me

In the moonlight I drown my thoughts
Blood is standing by my side
Time is running in my veins

Soundless stream of light
Changes the mood
Changes the me

Hunger inside
Immortal pride
Blood by my side


V tichu noci
Hlas měsíce zve věčnost
Mé pravé já - do tohoto světa

Když konzumovaná duše rozpíná svou temnotu
Pocit svobody se ve mně pozvedá

V měsíčním světle topím své myšlenky
Krev stojí po mém boku
Čas běhá v mých žilách

Nezvučný proud světla
Mění náladu
Mění mne

Hlad uvnitř
Nesmrtelná pýcha
Krev po mém boku


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy