Texty písní Trading Yesterday More Than This For You Only (MTT)

For You Only (MTT)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blinding darkness surrounds me
And I am reaching for you only
This hopelessness that drowns
All that I believe
Will be the one thing that I need
For you only

There's a hunger it's slowly growing
Chasing shadows but never knowing
If all that I have done
Is keeping me from you
Than can the arms of mercy bring the rescue
To return to you

But I'm so far
But I'm so far
But I'm so far
So far from home
So far from home

Keep on running,
Farther, faster
And keep on searching
For this haunting has an answer
And I know you will find me in orbit
For I am breathing only for this
For you only
For you only
For you

But I'm so far
But I'm so far
But I'm so far
So far from home
So far from home, yeah

I am so far, so far
So far from home
So far from home
Obklopuje mě oslepující temnota
a já se natahuji po tobě.
Tato beznaděj, která utápí
všechno, v co věřím,
je to jediné, co potřebuji
pro tebe.

Hlad, který pomalu roste,
honí stíny a neví,
jestli mě všechno, co jsem udělal,
před tebou skrývá,
než mi milosrdná náruč přinese záchranu,
návrat k tobě.

Ale já jsem tak daleko,
ale já jsem tak daleko,
ale já jsem tak daleko,
tak daleko od domova,
tak daleko od domova.

Nepřestávej běžet
dál, rychleji.
Neustávej v hledání,
tohle soužení má odpověď.
A já vím, že mě najdeš na oběžné dráze.
Vždyť já dýchám jen pro tohle,
jen pro tebe,
jen pro tebe,
pro tebe.

Ale já jsem tak daleko,
ale já jsem tak daleko,
ale já jsem tak daleko,
tak daleko od domova,
tak daleko od domova.

Jsem tak daleko, tak daleko,
tak daleko od domova,
tak daleko od domova.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy