Texty písní Tristania Ashes Circus

Circus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tied up and gagged
Hooded and tagged
They're all yours to command

I am corpse, I am carrion prey
I have a crow at each brow
plucking eyes in my mask of death
The darkness is complete

Who's the hooded one, mother mine?
Who is gagged when all are silent?
and bitten when we move

Inflamed! My mask is burning
The night is dead; dark, putrid flesh turning
‘pon a chair in the dying corner
I am your bagful of fear
I’ll commit, I’ll admit
I’ll be the dagger, drive me in
I’ll be all motionless and still
My river runs within - still and deep

I am beast, I am carrion prey to the Cyclops tribe
String me up to a cherry tree
come one, come all - and hang with me
I'm already hogtied - entangled in your marionette strings

I am dancing
the embodiment of fear
a shake for every fearful tear
a ruckus for the righteous
In the end
They no longer know
cast stones into mirrors - onto themselves

Mother mine!
Stab yourself, mother mine
bleed your own river, dark and wide
Mine runs within, still and deep
Don’t shake me so, it will overflow
Svázal a umlčel
Zahalil a označil
Celé roky dostávají nařízeno

Jsem mrtvola
mám jásot v každém obočí
škubající oči v masce smrti
Temnota je kompletní

Kdo je zahalený jednou kapucí,má matka?
Kdo mlčí,když je všechno potichu?
A kdo kousnutý,když se pohybujeme?

Zanícené!Moje maska hoří
Noc je mrtvá,temná,shnilé maso otočí
na židli v umírajícím koutu
Jsem tvůj plný vak strachu
Odevzdám se,připustím
Budu dýkou,řídím se
Jsem celý nehybný a utlumený
Moje řeka běží podél,klidně a hluboce

Jsem zvíře,jsem zdechlina,kořist Kyklopova kmenu
pověsili mě na třešni
Přišel jeden,přišli všichni a viseli se mnou
Jsem již svázaný,zapletený v provázkách loutky

Tančím
ztělesnění strachu
třesu se pro každou strašlivou slzu
a hádám se pro spravedlnost
v konci
Oni ví krátce,
že obsadili kameny v zrcadlech nad sebe

Moje matko!
Bodla jsi sebe,matko moje
Krvácí tvoje vlastní řeka,temná a široká
Moje slzy uvnitř,tiché a hluboko
Nechvěju se tak,bude záplava
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy