Texty písní Tristania Illumination In The Wake (Bonus Track)

In The Wake (Bonus Track)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Never knew quite when it stopped
Nor when it began
Just a chain of happenings
Years floating
Days passing by

Falling in and out of madness
Walking on the edge
Pretending
Faking strength
Hiding behind smiles

Never knew quite when it died
Nor when it was torn

Just a chain of bad ideas
Years floating
Days passing by
You may think time stands still, it does not
It disappears
In the wake

Whatever sense it makes
We never learn from our mistakes
Whatever comfort it might bring
Nothingness embraces everything
Nikdy nevím jistě, kdy to zastavit
Ani kdy to začít
Jen pouta náhody
Roky plynou
Dny mizí

Padám do a ze šílenství
Kráčím po čáře
Předstírám
Nepravou sílu
Ukrývám se za úsměvem

Nikdy nevím jistě, kdy to zemřelo
Ani kdy to shnilo

Jen pouta zlých nápadů
Roky plynoucí
Dny mizí
Můžeš si myslet, že čas se zastavil, ale ne
Zmizel
Při procitnutí

Jakýkoli to dává smysl
Nikdy se nepoučíme z našich chyb
Jakékoli pohodlí to může přinést
Nicota objímá vše
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy