Texty písní Tristania World of Glass Selling Out

Selling Out

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Am I alive?
Fells like dying
Down, down
Fists are striking me
It gets so dark
Or are my eyes blinded?
Down, down
Boots are kicking me
The coward, the sinner, the thief
The liar, the misfit, the creep

I'm running out of
Steps to walk
Of air to breathe
And words to talk
I'm running out of
Noise to make
Of jokes to tell
And hearts to break

For days burned and frozen lies
The years that passed me by
The child in me just died
The scars in me will never heal
An overdose of nothingness
My visions are for sale
I'm selling out

I am alive
But always falling
Down, down
I hear voices calling me
The coward, the sinner, the thief
I am alive
Kind of wasted
Down, down
Hands are reaching me
The coward, the sinner, the thief
The liar, the misfit, the creep

I'm running out of
Dreams to dream
Of tears to spend
And screams to scream
I'm running out of life again
Smothering …
Turning into dust
Jsem naživu?
Mám pocit, jako bych umíral
Dolů, dolů
Pěsti mě postrkují
Je tu tma
Nebo jsem oslepl?
Dolů, dolů
Boty mě kopou
Svině, hříšník, zloděj
Lhář, žebrák, podlézavec

Utíkám od
Kroků, co kráčetz
Od vzduchu, co dýchat
A slov, co říkat
Utíkám od
Hluku, co dělat
Vtipů, co vyprávět
A srdcí, co lámat

Pro dny shořené a zamrznuté lži
Roky, co mě obešly
Dítě ve mě zemřelo
Jizvy ve mě se nikdy nevyléčí
A přílišná dávka ničeho
Mé sny jsou na prodej
Vyprodávám

Jsem naživu
Ale stále padám
Dolů, dolů
Slyším hlasy volající mne
Svině, hříšník, zloděj
Jsem naživu
Druh na vymření
Dolů, dolů
Ruce po mně sahají
Svině, hříšník, zloděj
Lhář, žebrák, podlézavec

Utíkám od
Snů, co snít
Slz, co plýtvat
A křiku, co křičet
Utíkám znova od života
Dusím se...
A měním se v prach
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy