Texty písní Tristania World of Glass Tender Trip On Earth

Tender Trip On Earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Another day - The next page
Still in daze - Still in a dream
Out of the pipe - My lust for life
Comes and goes
From above
Demanding purity - Sobriety
Cursing me like a sledge
Hammering down at me

Out of the waterpipe
I suck my lust for life
And all my floating dreams

It seems
Up on the gallery
God shouting down at me
Something I can not hear

Tears falling from the sky
Words from a lullaby
Everything beautiful dies
For now, we're hanging in
Though we are blessed with sin
You make my tired heart sing

You can be a sunbeam
And shine for a while
For a while
You can laugh a lot
And bring out that smile

For now we're hanging in
Even though we're blessed with sin
You make my heart …
You make my tired heart sing

Tears falling from the sky …

I'm on a tender trip
Slowly I'm losing grip
Madness is in the air I fear
Stay, you're my acid-queen
Stay on my faded team
Run through the corridor with me
Další den - Nová stránka
Stále v labyrintu - Stále ve snu
Daleko od napajedla - Má touha po životu
Přichází a odchází
Z dálky
Cudnost - Rozvážnost
Proklely mě
Zatloukaly na mě

Daleko od napajedla
Saju mou touhu po životě
A všechny mé sny mizí

Zdá se
Nahoře v galerii
Bůh na mě dolů něco křičí
Něco, co nemůžu slyšet

Slzy padají z oblohy
Slova z ukolébávky
Vše nádherné umírá
Prozatím se držíme
I když jsme požehnáni hříchem
Přinutils' mé unavené srdce zpívat

Budeš slunečním paprskem
A na chvíli zářit
Na chvíli
Můžeš se hodně smát
A ukázat ten úsměv

Prozatím se držíme
I když jsme požehnáni hříchem
Přinutils' mé srdce...
Přinutils' mé unavené srdce zpívat

Slzy padají z oblohy...

Jsem na jemném výletu
Pomalu ztrácím stisk
Šílenství je ve vzduchu, bojím se
Zůstaň, má acidová královno
Zůstaň v mém mizícím spřežení
Poběž se mnou skrz haly
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy