Texty písní Turisas Stand Up And Fight Stand up and fight

Stand up and fight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The pouring rain
sticks my hair to my face
an empty gaze
is all I have left.

The stars that once
lit my way have dimmed, the sky turned gray.
The path, once so clear,
faded away.

Blessed are the days
when life is intent and clear
No falter or doubt, I know the way.

They are the days, I hoped
I have never stepped from this road
The spark I once had
Seems to have died...

Stand up and fight!
Stand up and look into the light!
Pushing the clouds away,
Stand up and fight!
Stand up and see the sky turn bright!
Fight for a better day!

What a relief it would be to end this all
How easy to fly the white flag and give up
But would I run today, just to die another day?
Give up now, and every fight has been in vain

Stand up and fight!
Stand up and look into the light!
Pushing the clouds away,
Stand up and fight!
Stand up and see the sky turn bright!
Fight for a better day!

get up!
You've made it far!
no loser you are!
one more time!
one more try!

(Instrumental)

The pouring rain
sticks my hair to my face

Stand up and fight!
Stand up and look into the light!
Pushing the clouds away,
Stand up and fight!
Stand up and see the sky turn bright!
Fight for a better day!
Stand up and fight!
Stand up and fight!
Stand up and fight!
Stand up and fight!
Stand up and fight!
Liják
vlasy se mi lepí na obličej
prázdný pohled
je všechno, co zbylo

Hvězdy, které kdysi
osvětlovaly mé cesty, zhasly, nebe se obrátilo v šeď.
Cesta, kdysi tak jasná,
zmizela.

Blahoslavené jsou dny,
kdy život je odhodlaný a jasný.
Žádné váhání ani pochybnosti o tom, že znám cestu.

Jsou dny, kdy doufám,
že neodstoupím od této cesty.
Jiskra, kterou jsem kdysi měl
Zdá se, že zemřela...

Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se do světla!
Tlač mraky pryč,
Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se na jasné nebe!
Bojuj za lepší den!

Jaká úleva, že by to byl konec všeho.
Jak snadné vlát bílou vlajkou a vzdát se.
Ale běžel bych dnes, abych zemřel jiný den?
Vzdejme se nyní a každý boj bude zbytečný

Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se do světla!
Tlač mraky pryč,
Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se na jasné nebe!
Bojuj za lepší den!

Vstaň!
Dostal jsi se daleko!
Nejsi poražený!
Ještě jednou!
Ještě jeden pokus!

(Instrumental)

Liják
vlasy se mi lepí na obličej

Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se do světla!
Tlač mraky pryč,
Postav se a bojuj!
Postav se a podívej se na jasné nebe!
Bojuj za lepší den!
Postav se a bojuj!
Postav se a bojuj!
Postav se a bojuj!
Postav se a bojuj!
Postav se a bojuj!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy