Texty písní Twiins Fontána Lásky

Fontána Lásky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Láska je voda v hlbinách,
Až tam sa ozaj začína
Narazíš na skalu a sám,
Si povieš vydržím či vzdám

Ústami fontán šepká Zem,
Ja do nich mince nehádžem
Šťastie či niečo podobné,
Sa nedá kúpiť za drobné

Svoju silu, lásku, vzdor
V tom boji s hĺbkou premeň, na dážď
A že ma ľúbiš nehovor
Veď to čo hľadáme, tiež hľadáš

Fontána lásky, osud môj
Tak oživ ju, nech pení
A moju dušu, pevne s telom spoj
Po dlhom odlúčení

O čom sú oči týchto sôch
O samote a o nás dvoch
Že veci ľahko získané
Sa ľahko stratia v prievane

Svoju silu, lásku, vzdor
V tom boji s hĺbkou premeň na dážď
A že ma ľúbiš nehovor
Veď to čo hľadáme, tiež hľadám

Fontána lásky, osud môj
Tak oživ ju, nech pení
A moju dušu pevne s telom spoj
Po dlhom odlúčení

Fontána lásky, osud môj
Čo do nej vložíš, to dá ti
Možno sa zo mňa, ten môj nepokoj
Už nenávratne stratí

Fontána lásky, osud môj
Tak oživ ju, nech pení
A moju dušu, pevne s telom spoj
Po dlhom odlúčení

Fontána lásky, osud môj
Čo do nej vložíš to dá ti
Možno sa zo mňa, ten môj nepokoj
Už nenávratne stratí
Love is in water depths,
Until there is really begins
Hit the rock itself,
You say that survives vzdám

Mouth fountains whisper earth,
I do these coins nehádžem
Luck or something similar,
Unable to buy a small

Their strength, love, defiance
In the war with deep transformations in the rain
And me say Ľubiša
For what you are looking for, is also looking

The fountain of love, my destiny
Thus boost it, let Accession
And my soul, body firmly with the service
After a long separation

What are the eyes of these statues
The solitude and two of us
That things easily obtained
Is easy to lose in the draft

Their strength, love, defiance
In the fight turns into a deep rain
And me say Ľubiša
For what you are looking for, is also looking

The fountain of love, my destiny
Thus boost it, let Accession
And my soul with the body fixed service
After a long separation

The fountain of love, my destiny
What to put it, to give you
Maybe from me, my restlessness
Already irretrievably lost

The fountain of love, my destiny
Thus boost it, let Accession
And my soul, body firmly with the service
After a long separation

The fountain of love, my destiny
As it can be put to you
Maybe from me, my restlessness
Already irretrievably lost
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy