Texty písní Tyler James Williams Let It Shine Moment of truth

Moment of truth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here we go again, prepare to meet your end
Just looked you up on Facebook, you have zero friends
This kid's a loser yo, he ain't even kissed a girl
You write her love letters I buy her ice and pearls
So how you like me now?
Even Roxanne's in the background saying 'Wow, Bling's got style'
I'm off the gold chain
If you're a rapper why is Kris your backup dancer
Like an extra on soul train
I see your mommy and your daddy in the front row
They must be embarrassed for you bro
You're not a real M.C.
You should quit hip-hop
Now be a good bus boy and go get your mop

Bling, you don't wanna battle
You're the snake without the rattle
You're the boat without the paddle
You're the duck without the waddle
You're the horse without the saddle
The ranch without the cattle
The day without the shadow
Son, I think you should skedaddle kick gravel
Sayonara punk arrivederci
What language do I have to say it in for you to hear me clearly
Adios amigo, you're over with, finito
This clown couldn't rap anything but my burrito

Kid, you have to hold your mommy's hand before you cross the street
You have to sneak out the house just to clean and sweep
And now you look queasy, I made him go mute
Put your camera phones up so you can post this on YouTube
Truth's got a screw loose he's terrified to bust
So lightweight that I can blow him over with a gust
You're weak like Seven Days, you deserve boos
You should walk around in some high-heeled shoes
You should rock pigtails and a skirt
You're shaking in your boots
Are your feelings getting hurt?
Well, maybe I should hurt more than your feelings
Maybe I should rip the roof off the theatre ceiling
Maybe you should start kneeling his eyes are getting misty
You're so wack, if you were me you couldn't diss me
Kissy kissy Roxanne, did you miss me?
I'll take you out to dinner after I've eaten this pipsqueak
And when we're on vacation I'll let him house sit
Here's a couple of bucks, buy yourself a better outfit

You know what? You don't have a stack of cash or a flashy pad
I saw you last week driving a taxi cab,
Your secret's out and now they know sport
We'll call you if we need a ride to an airport
In fact you can drop me off at home after this
Then you can take your couple bucks back but as a tip
You're playing yourself like Solitaire
Telling everyone that's here that you're a millionaire
You're not a baller, you're a phony
I bet your whole crew is a bunch of rent-a-homies
And now you lie in bed lonely, your persona's a façade
The only girls you get are in the pages of a catalog
Here stands Lord of DaBluff
His lies were legendary till the truth made him hush
And what's funny is your truth is enough
Why'd you have to make up all the money and the stuff?
I guess it's easier to play the role and act hard
'Cause you don't have the guts to tell us who you really are
So you can keep a trophy that you don't deserve
I might be a bus boy but you just got served
Už jsme tu zase, připravit na setkání se svým konec
Jen se podíval vás na Facebooku, nemáte žádný přátele
Ten kluk je smolař yo, on je ani nepolíbil dívku
Píšete své milostné dopisy, které si koupím její led a perly
Tak jak se vám líbí mě teď?
Dokonce i Roxanne je v pozadí říká "Wow, to Bling má styl"
Jdu zlatý řetízek
Pokud jste rapper, proč je Kris záložní tanečník
Jako zvlášť na Soul Train
Vidím maminku a tátu si v první řadě
Musí být v rozpacích, pro vás bro
Nejsi skutečný M.C.
Měli byste přestat hip-hop
Nyní je dobré autobusové chlapec a jdi si mop

Bling, nechceš bitva
Ty jsi ten had, aniž by chrastítka
Jsi loď bez pádla
Ty jsi kachna bez kolébání
Ty jsi kůň bez sedla
Ranč bez dobytka
Den bez stínu
Syn, myslím, že byste měli skedaddle kop štěrku
Sayonara punková arrivederci
Jaký jazyk musím říct, že to za tebe slyšet mě jasně
Adios amigo, ty jsi za sebou, finito
Tenhle šašek nemohl rap nic, ale moje burrito

Kid, musíte držet své mamince za ruku před vámi přes ulici
Musíte plížit ven z domu jen k čištění a zamést
A teď vypadáš špatně od žaludku, jsem ho jít mute
Dejte telefonů s fotoaparátem, takže si můžete tento post na YouTube
Pravdy je má o kolečko víc, že ​​je vyděšený poprsí
Tak lehký, že můžu vyhodit ho s poryv
Jsi slabý jako sedm dní, si zaslouží Boos
Měli byste chodit v některých high-podpatky
Měli byste rockové copánky a sukně
Třesete ve vašich botách
Jsou vaše pocity stále bolí?
No, možná bych měl bolet víc, než vaše pocity
Možná bych měl trhat střechu stropu divadla
Možná byste měli začít na kolenou oči jsou stále mlhavé
Ty jsi tak Pošuk, pokud jste byli mi, že by to Diss mě
Kissy Kissy Roxanne, jste chybět?
Vezmu tě na večeři poté, co jsem jedl tento pipsqueak
A když jsme na dovolené Dám mu dům sedět
Zde je pár babek, koupit si lepší oblečení

Víš, co? Nemusíte mít hromadu peněz, nebo honosné podložky
Viděl jsem tě minulý týden jízdě taxíkem,
Vaše tajemství je venku a teď vědí sportu
Zavoláme Vám, pokud potřebujeme svézt na letiště
Ve skutečnosti můžete mě vyhodit doma po tomto
Pak si můžete vzít své pár babek zpět, ale jako tip
Hrajete si jako Solitaire
Vyprávění všem, že je tady, že jsi milionář
Nejsi baller, že jste podvodník
Vsadím se, že celá vaše posádka je banda rent-a-homies
A teď leží v posteli sám, vaše persona je fasáda
Jediné dívky dostanete se na stránkách katalogu
Zde stojí Pán DaBluff
Jeho lži byly legendární do Pravda ho utišit
A co je legrační, je vaše pravda je dost
Proč jsi se tvoří všechny peníze a další věci?
Myslím, že je to jednodušší hrát roli a jednat tvrdě
"Protože nemáte odvahu říci nám, kdo skutečně jste
Takže můžete mít trofej, kterou si nezasloužil
Mohla bych být autobus kluk, ale právě dostal podává
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy