Texty písní U2 Achtung Baby Acrobat

Acrobat

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't believe what you hear
Don't believe what you see
If you just close your eyes
You can feel the enemy
When I first met you girl
You had fire in your soul
What happened your face
Of melting in snow

Now it looks like this
And you can swallow
Or you can spit
You can throw it up
Or choke on it
And you can dream
So dream out loud
You know that your time is coming 'round
So don't let the bastards grind you down

No, nothing makes sense
Nothing seems to fit
I know you'd hit out
If you only knew who to hit
And I'd join the movement
If there was one I could believe in
Yeah I'd break bread and wine
If there was a church I could receive in
'Cause I need it now

To take a cup
To fill it up
To drink it slow
I can't let you go
I must be an acrobat
To talk like this
And act like that
And you can dream
So dream out loud
And don't let the bastards grind you down

What are we going to do now it's all been said
No new ideas in the house and every book has been read

And I must be an acrobat
To talk like this
And act like that
And you can dream
So dream out loud
And you can find
Your own way out
You can build
And I can will
And you can call
I can't wait until
You can stash
And you can seize
In dreams begin responsibilities
And I can love
And I can love
And I know that the tide is turning 'round
So don't let the bastards grind you down

Nevěřte tomu, co slyšíte
Nevěřte tomu, co vidíte
Pokud jste právě zavřete oči
Můžete cítit nepřítele
Když jsem se poprvé potkal dívku
Vy jste měli oheň v duši
Co se stalo svou tvář
Tání sněhu v

Teď to vypadá, že tento
A můžete spolknout
Nebo můžete plivat
Můžete si hodit to do
Nebo dusit na to
A můžete snít
Takže sen nahlas
Víte, že váš čas přijde 'kolo
Takže nenechte bastards rozemlít vás

Ne, nic smysl
Nic se nezdá, aby se vešly
Vím, že jste si hit ven
Pokud máte jen věděl, kdo na hit
A já bych připojit se k hnutí
Pokud tam byl jeden jsem mohl věřit v
Jo, já bych lámání chleba a vína
Pokud tam byl kostel jsem mohl dostat do
'Protože já potřebovat ono teď

Chcete-li mít pohár
Chcete-li vyplnit ji
Chcete-li pít pomalu
Nemůžu tě nechat jít
Musím být akrobat
Chcete-li mluvit takhle
A chovat se jako, že
A můžete snít
Takže sen nahlas
A nenechte bastards rozemlít vás

Co budeme dělat, teď je to všechno bylo řečeno
Žádné nové nápady v domě a všechny knihy byla přečtena

A já musím být akrobat
Chcete-li mluvit takhle
A chovat se jako, že
A můžete snít
Takže sen nahlas
A můžete najít
Si svou cestu pryč
Můžete vytvářet
A mohu se
A můžete volat
Už se nemůžu dočkat až
Můžete skrýš
A můžete chytit
Ve snech začínají povinnosti
A můžu milovat
A můžu milovat
A vím, že příliv se obrací 'kolo
Takže nenechte bastards rozemlít vás

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy