Texty písní U2 Achtung Baby Zoo Station

Zoo Station

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm ready, ready for the laughing gas
I'm ready, I'm ready for what's next
I'm ready to duck, I'm ready to dive
I'm ready to say 'I'm glad to be alive'
I'm ready, I'm ready for the push
In the cool of the night
In the warmth of the breeze
I'll be crawling around
On my hands and knees

She's just down the line
Zoo Station
Got to make it on time
Zoo Station

I'm ready, ready for the gridlock
I'm ready to take it to the street
I'm ready for the shuffle, ready for the deal
Ready to let go of the steering wheel
I'm ready, ready for the crush

Just down the line
Zoo Station
I'll be on time
Zoo Station

Alright, alright, alright
Alright, alright, alright
It's alright, it's alright
It's alright, it's alright
Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby
It's alright, it's alright
Don't worry, you're catching it up

Time is a train, makes the future the past
Leaves you standing in the station
Your face pressed up against the glass

I'm just down the line from your love
Zoo Station
Under the sign of your love
Zoo Station
I'm gonna make it on time, make it on time
Make it on time, just make it on time, baby
Zoo Station
We'll be right here
Zoo Station
It's alright, just make it
Zoo Station
I'm gonna make it on time
Just two stops down the line from your love
Zoo Station
Just a stop down

Jsem připraven, připraven na rajský plyn
Jsem připraven, jsem připraven na to, co bude dál
Jsem připraven na kachnu, jsem připraven se do toho ponořit
Já jsem připraven říci 'Jsem rád, že je naživu'
Jsem připraven, jsem připraven na tlak
V chladné noci
V teple vítr
Budu procházet kolem
Na mé ruce a kolena

Je to jen na celé čáře
Zoo stanice
Mám aby bylo na čase
Zoo stanice

Jsem připraven, připraven k chaosu
Jsem připraven vzít to na ulici
Jsem připraven na shuffle, připravený na dohodu
Připraven pustit volant
Jsem připraven, připraven na drcení

Jen na celé čáře
Zoo stanice
Budu na čas
Zoo stanice

V pořádku, v pořádku, v pořádku
V pořádku, v pořádku, v pořádku
To je v pořádku, to je v pořádku
To je v pořádku, to je v pořádku
Hej baby, hej baby, hej baby, hej baby
To je v pořádku, to je v pořádku
Nebojte se, že jste ji chytat

Čas je vlak, je budoucí minulosti
Listy stojíš na nádraží
Vaše tvář přitisknutá na sklo

Jsem prostě v řadě od své lásky
Zoo stanice
Ve znamení své lásky
Zoo stanice
Já jsem chtěl, aby to na čase, aby bylo na čase
Ať je to na čas, jen aby bylo na čase, baby
Zoo stanice
Budeme tady
Zoo stanice
To je v pořádku, jen aby bylo
Zoo stanice
Já jsem chtěl, aby ho na čas
Jen dvě zastávky v řadě od své lásky
Zoo stanice
Jen stop dolů

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy