Texty písní U2 No Line on the Horizon Moment of Surrender

Moment of Surrender

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I tied myself with wire
To let the horses roam free
Playing with the fire
Until the fire played with me

The stone was semi precious
We were barely conscious
Two souls too smart to be
In the realm of certainty
Even on our wedding day

We set ourselves on fire
Oh God, do not deny her
Its not if I believe in love
(But) If love believes in me
Oh believe in me

At the moment of surrender
I folded to my knees
I did not notice the passers by
And they did not notice me

I’ve been in every black hole
At the alter of the Dark star
My body's now a begging bowl
That's begging to get back
Begging to get back
To my heart
To the rhythm of my soul
To the rhythm of my consciousness
To the rhythm that yearns
To be released from control

I was punching in the numbers at the ATM machine
I could see in the reflection
A face staring back at me
At the moment of surrender
Of vision over visibility
I did not notice the passers by
And they did not notice me

I was speeding off the subway
Through the stations of the cross
Every eye looking every other way
Counting down till the pain will stop

At the moment of surrender
Of vision over visibility
I did not notice the passers by
And they did not notice me
Spoutal jsem sám sebe drátem
Aby mohli koně běhat po svobodě
Hrál jsem si s ohněm
Dokud si oheň nezačal hrát se mnou

Ten kámen byl polodrahý
Byli jsme sotva při vědomí
Dvě duše, příliš chytré na to,
aby žily v něčem jistém
Dokonce i o našem svatebním dni

Sami sebe jsme zapálili
Ach Bože, nezavrhuj ji
Nejde o to, jestli já věřím v lásku
Ale jestli láska věří ve mě
Ach, věř ve mě

Ve chvíli odevzdání
Schoulil jsem se ke kolenům
Nevšiml jsem si kolemjdoucích
A oni si nevšímali mě

Byl jsem v každé černé díře
Na oltáři Temné hvězdy
Mé tělo je teď jako žebrákova miska
Žadoní, aby se mohlo vrátit
Žadoní, aby se mohlo vrátit
Do mého srdce
K rytmu mojí duše
K rytmu mého vědomí
Do rytmu, který touží
Vymknout se zpod kontroly

Mačkal jsem čísla do bankomatu
Viděl jsem odraz
Obličej, který na mě zíral

Ve chvíli odevzdání
Kdy jsem spatřil nespatřitelné
Nevnímal jsem kolemjdoucí
A oni nevnímali mě

Zrychloval jsem v metru
Skrz přestupní stanice
Každé oči se dívaly úplně jinak
Odpočítávaly, kdy ta bolest skončí

Ve chvíli odevzdání
Kdy jsem spatřil nespatřitelné
Nevnímal jsem kolemjdoucí
A oni nevnímali mě

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy