Texty písní U2 The Unforgettable Fire The Unforgettable Fire

The Unforgettable Fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ice
Your only rivers run cold
These city lights
They shine as silver and gold
Dug from the night
Your eyes as black as coal
Walk on by
Walk on through
Walk 'til you run
And don't look back
For here I am

Carnival
The wheels fly and the colors spin
Through alcohol,
Red wine that punctures the skin
Face to face
In a dry and waterless place

Walk on by
Walk on through
So sad to beseige your love so head on
Stay in this time
Stay tonight in a lie
I'm only asking but I
I think you know
Come on take me away
Come on take me away
Come on take me home
Home again

And if the mountain should crumble
Or disappear into the sea
Not a tear, no not I
Stay in this time
Stay tonight in a lie
Ever after
This love in time
And if you save your love
Save it all

Don't push me too far
Don't push me too far
Tonight
Tonight

Ledu
Vaše jediná řeky tekoucí studenou
Tyto city světla
Svítí jako stříbro a zlato
Vykopal z noci
Vaše oči černé jako uhlí
Walk On By
Projděte se po
Procházka 'til spuštění
A nedívejte se zpět
U jsem tady

Karneval
kola létat a barvy točit
Přes alkohol,
Červené víno​​, které propíchnutí kůže
Tváří v tvář
V suché a bez vody místo

Walk On By
Projděte se po
Tak smutné obléhat svou lásku tak hlavu na
Ubytujte se v této době
Zůstaň dnes v lež
Já jsem jen ptát, ale já
Myslím, že víš
No tak vezmi mě pryč
No tak vezmi mě pryč
Pojď se mnou domů
Opět doma

A pokud by hora hroutit
Nebo zmizí do moře
Ne slzu, ne, ne já
Ubytujte se v této době
Zůstaň dnes v noci ve lži
Někdy po
Tato láska v čase
A pokud si uložíte lásku
Uložit vše

Netlačte mě příliš daleko
Netlačte mě příliš daleko
Dnes večer
Dnes večer

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy