Texty písní Uh Huh Her Black and Blue EP Philosophy

Philosophy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm sitting here along the west side
I think of all the ways that I could fuck with you right now
But when I wrap my head around you
You couldn't be more trouble I don't need to lift a finger

Jump in a hole
I dig it for you
You're in a hole
I dig it for you

You live inside the space between life
Your crazy world is so small when you think about it
You can take your shit out on me
Look in the mirror then you see what I see

Jump in the hole
I dig it for you
Jump in the hole

I'll tell you my philosophy
Is new reality
I have gone to hell and back
We suffered through enough

Don't tell me your religion
The price to pay is freedom
I have gone to hell and back
Your ship was always sinking

You like to have your way to know it
What does love got to do when you think about it
Say it's time to stop pretending
Things they come and they go that's the way it is

You like you living
It's just beginning
I'm not the one to blame
I'm not the one

Jump in your hole
I dig it you for you
Jump in the hole
I dig it for you

I'll tell you my philosophy
Is new reality
I have gone to hell and back
We suffered through enough

Don't tell me your religion
The price to pay is freedom
I have gone to hell and back
Your ship was always sinking

You scream it out from the mountaintops
You throw us all under for what
Your action, they speak louder than words
Was it enough to drag us all down into your world

Jump in your hole
I dig it for you
Jump in the hole
I dig it for you

I'll tell you my philosophy
Is new reality
I have gone to hell and back
We suffered through enough

Don't tell me your religion
The price to pay is freedom
I have gone to hell and back
Your ship was always sinking
Sedím tady podél západní strany
Myslím na všechny ty způsoby, se kterými jsem teď s Tebou mohla vyjebat
Ale když ovinu mou hlavu okolo Tebe
Nemůžes se víc trápit, nepotřebuju hnout prstem

Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe
Jsi v díře
Kopu ji pro Tebe

Žiješ v místě mezi životem
Tvůj bláznivý svět je malý, když o něm přemýšlíš
Můžeš položit své sračky na mě
Podívej se do zrcadla a pak uvidíš, co vidím já

Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe
Skočit do díry

Řeknu Ti mou filozofii
Je nová realita
Šla jsem do pekla a zpět
Dost jsme trpěly

Neříkej mi Tvé náboženství
Cena k zaplacení je svoboda
Šla jsem do pekla a zpět
Tvá loď se stále potápí

Ráda máš ten způsob jak to vědět
Co má láska dělat, když o ní přemýšlíš
Říkám, že je čas přestat se přetvařovat
Věci přichází a odchází, tak to je

Líbí se Ti jak žiješ
to je jen začátek
Nejsem ta na vině
Nejsem

Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe
Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe

Řeknu Ti mou filozofii
Je nová realita
Šla jsem do pekla a zpět
Dost jsme trpěly

Neříkej mi Tvé náboženství
Cena k zaplacení je svoboda
Šla jsem do pekla a zpět
Tvá loď se stále potápí


Křičíš to z hor
Házíš nás za to všechno
Tvá činy mluví hlasitěji než slova
Stačilo by nás stahnout dolů do Tvého světa

Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe
Skočit do díry
Kopu ji pro Tebe

Řeknu Ti mou filozofii
Je nová realita
Šla jsem do pekla a zpět
Dost jsme trpěly

Neříkej mi Tvé náboženství
Cena k zaplacení je svoboda
Šla jsem do pekla a zpět
Tvá loď se stále potápí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy