Texty písní Uh Huh Her Common Reaction Away From Here

Away From Here

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What if I could change the world
one day at a time?
I'd go back and stay
Too much is gone to even try
Shallow in depth
so I see everything so clearly
I would take it back again
I'd take it blind (take you blind)

You say, I don't
But oh, would you come
and take me
Away
Away from here
You say, I won't
But love, won't you come
and take me
Away
Away from here

This is in reversal
Everyone is hurt here
Fell from you so high
Beat me like a drum
Now you finally have won
I'm wounded again

I say,
What if I could change your world
one day at a time?
I'd be waiting for someone
to change my mind
Change my mind

You say, away
Oh love, won't you come
and take me
Away
Away from here
You stay away
Oh love, won't you come
and take me
Away
Away from here
(Oooh)
Co kdybych mohla změnit svět
jeden den v čase?
Šla bych zpět a zůstala
Příliš mnoho je pryč aniž bych zkusila
Mělká v hloubce
takže vidím všechnotak jasně
Mohla bych to znova vzít zpět
Byla bych slepá (byla bys slepá)

Říkáš, já ne
Ale oh, šla bys
a vzala mě
pryč
pryč odsud
Říkáš, nebudu
Ale lásko, nepřijdeš
a nevezmeš mě
pryč
pryč odsud

Tohle je obrat k horšímu
Každý je tu zraněn
Spadl z Tebe tak vysoko
Bije mě jak buben
Teď jsi konečně vyhrála
Jsem opět zraněna

Říkám
Co kdybych mohla změnit svět
jeden den v čase?
Čekala bych na někoho,
kdo by změnil můj názor
Změnil můj názor

Říkáš, pryč
Oh lásko, nepřijdeš
a nevezmeš mě
pryč
pryč odsud
Zůstáváš mimo
Oh lásko, nepřijdeš
a nevezmeš mě
pryč
pryč odsud
(Oooh)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy