Texty písní Uh Huh Her Common Reaction Covered

Covered

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Would I fall under that spell again
I don't think so anymore
But I don't know what's written
I'll be there anyway
Call it love I guess, hotter than the sun
You can appreciate it

Oh say hey what you know
I don't know how to let it go
Say hey what you know
Wish you knew what I was thinking
Hey watch me now
I know how to level you, hey
What you gonna say? What you gonna say?

Hollar now you want it
Gonna see, see how do you love again?
Higher than the stars
You're covered in my hands tonight (Oh baby)
Hollar now you want it
Gonna see, see how do you love again?
Covered by the dark, no light
You're covered in my hands tonight

Oh, see all the things that
surround you are full of love
Brighter than the stars
So why all those cold dark hours?

Oh say hey what you know
I don't know how to let it go
Hold on to what you're told
But I don't know what you've been thinking
Hey what'd you know
Guess I don't know anything,
won't see you again my love
You say forever, can't touch it
It's harder than hell cause I want to

Hollar now you want it
Gonna see, see how do you love again?
Higher than the stars
You're covered in my hands tonight (Oh baby)
Hollar now you want it
Gonna see, see how do you love again?
Covered by the dark, no light
You're covered in my hands tonight (oh baby)

Hollar now you want it
Gonna see, see how do you love again?
Covered by the dark, no light
But you're covered in my hands tonight (oh baby)
Mohla bych tomuto kouzlu znovu podlehnout?
Nemyslím si
Ale nevím, co bylo napsáno
Budu tam stejně
Říká se tomu láska hádám, teplejší než slunce
Můžeš si toho vážit

Oh říkám hej co víš
Nevím jak Tě mám nechat odejít
říkám hej co víš
Kéž bys věděla, co mám na mysli
Hej koukni se na mě
Vím jak se Tě vyvarovat, hej
Co budeš chtít říct? Co budeš chtít říct?

Teď to chceš
Uvidím, uvidím jak znova miluješ?
Výš než hvězdy
Jsi krytá v mých rukách dnes v noci (Oh baby)
Teď to chceš
Uvidím, uvidím jak znova miluješ?
Skryta ve tmě, žádné světlo
Jsi krytá v mých rukách dnes v noci

Oh, vidím všechny ty věci, které
obklopují Tebe plnou lásky
Jasnější než hvězdy
Tak proč všechny tyhle studené tmavé hodiny?

Oh říkám hej co víš
Nevím jak Tě mám nechat odejít
Držím se toho, co jsi řekla
Ale nevím jak co jsi tím myslela
Hej co bys věděla
Hádám, nic nevím
neuvidím Tě znova, má lásko
Říkáš navždy, nemohu se toho dotknout
Je to těžší než peklo, protože chci

Teď to chceš
Uvidím, uvidím jak znova miluješ?
Výš než hvězdy
Jsi krytá v mých rukách dnes v noci (Oh baby)
Teď to chceš
Uvidím, uvidím jak znova miluješ?
Skryta ve tmě, žádné světlo
Jsi krytá v mých rukách dnes v noci (oh baby)


Teď to chceš
Uvidím, uvidím jak znova miluješ?
Skryta ve tmě, žádné světlo
Jsi krytá v mých rukách dnes v noci (oh baby)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy