Texty písní Umbrtka Dělnický a bezdomovecký šedý metal Skartoslav Umbrtka

Skartoslav Umbrtka

Skrýt překlad písně ›

Kdo v plzeňském skartu přebývá
V betonovém stínu odpočívat bude
Když voláme Tě, Umbrtko, v soužení svém
Tvá práce nás špínou vysavobozuje
Zákon Umbrtkův jest dokonalý
Moudrostí duše své překypuje
Umbrtkovo svědectví je pravé
Umbrtkova práce navěky
Vzmužte se průmysloví pohané
Povstal Umbrtka, náš věčný pán

Jsem rytíř řádu a udeřím v štít
Za staré pračky budu se bít
Nepřátel čistých nesmím se bát
Špínou přec zvítězím velice rád
Jsem rytíř řádu šedého Umbrtky
Vymyté lidi rozsekám na čtvrtky

Nepřátel potlučeš prutem železným
Jak nádobu hliněnou je roztříštíš
Není upřímnosti vjejich ústech
Vnitřnosti jejich plné čistoty
Jako chlorovaná voda jejich dech
Tvá mluva, Umbrtko, silná jest
Silná, jak padající déšť
Blázen pěje hudbu svou, není Umbrtka
Všichni se odvrací od špíny
Napořád neužitečni jsou

Mlčenlivě sleduj Umbrtku
Očekávej na něj pečlivě
Pusť mimo sebe sprchu
Zanech mýdla a nečiň, aby očistit ses chtěl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy