Texty písní Umbrtka Kladivo pracuje na 110% Umbrtka Erordon Umbrtkova Ulice

Umbrtka Erordon Umbrtkova Ulice

Skrýt překlad písně ›

Vidím Umbrtku pomalu kráčet ulicí
Umbrtkova dlouhá ulice je zastřešená
Zastřešená proto, aby na Umbrtku nesvítilo Slunce
Jak mě uklidňuje Slunce po celý den nevidět
Mezi domy nad Umbrtkovou ulicí
Umbrtkovi dělníci už postavili
Takovou jako mohutnou konstrukci
Pokrytou takovou jako pytlovinou
Je hnědé ráno, petrohradem svítá tma
Umbrtka jde do skartu
Stoupá mlha špinavá
Po dlouhé nečinnosti Pán Umbrtka
Chopil se své pračky Pán Umbrtka
Špinavé ruce má Pán Umbrtka
Staré stroje rozebírá Pán Umbrtka
Tak jako ve stoce voda proudí špinavá
Taková je umbrtkova práce s pračkama
Myšlenky mé směřují každého dne v Petrohrad
Zastřešenou ulicí bahnem kráčím za temna
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy