Texty písní Unisonic Future World

Future World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If you're out there all alone
And you don't know where to go to
Come and take a trip with me to Future World

And if you're running through your life
And you don't know what the sense is
Come and look how it could be, in Future World

We all live in happiness our life is full of joy
We say the world "tomorrow" without fear
The feeling of togetherness is always at our side
We love our life and we know we will stay

Chorus
Cause we all live in Future World
A world that's full of love
Our future live will be glorious
Come with me--Future World

You say you'd like to stay,
But this is not your time
Go back, find your own way to Future World

Life can be for living
Just try and never give in
Tell everyone the way to Future World

One day you'll live in happiness
With a heart that's full of joy
You'll say the word "tomorrow" without fear
The feeling of togetherness will be at your side
You'll say you love your life and you'll know why
Chorus

Chorus
Jestli jsi tam venku úplně sám,
A nevíš, kam jít
Pojď a uděláme si výlet do světa budoucnosti

A když si znovu projdeš svůj život
A nevíš, co je smyslem
Pojď a koukni, jak by to mohlo být v budoucím světě

Všichni žijeme v blaženosti a náš život je plný radosti
Říkáme světu "zítra" beze strachu
Pocit kamarádství je vždy na naší straně
Milujeme svůj život a víme, že nepřestaneme

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět

Říkáš, že bys radši zůstal
Ale tohle není tvůj čas
Jdi zpět, najdi si svou vlastní cestu do budoucího světa

Život může být pro žití
Jen to zkus, a nikdy nepodlehni
Pověz každému způsob budoucího světa

Jednoho dne budeš žít v blaženosti
Se srdcem plným lásky
Řekneš světu „zítra" beze strachu
Pocit kamarádství bude na tvé straně
Řekneš, že miluješ svůj život a budeš vědět proč

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět

Zakřičte!

Protože všichni žijeme v budoucím světě
Ve světě plném lásky
Náš budoucí život bude nádherný
Pojď se mnou - Budoucí svět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy