Texty písní Usher Looking 4 Myself Numb

Numb

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They say life is a battlefield
I say bring it on
If you wanna know how I feel
Leave it till it's gone
I'm just saying that what don't kill only makes you stronger
If you don't recognize what is real
Then forever is alone, lone, lone, lone

Time, some things never change here we go again
Feel like I'm losing my mind
Shake it off, then you go I don't care
If it bothers go numb
You never know until you let go
Let's go numb

I can feel you now

Keep on doing the same old thing
And you expecting change
Well is that really insanity
Or just a losers' game
I only trust in the things I feel
Some may say that's strange
You better recognize what is real
Cause forever is alone, lone, lone, lone

Time, some things never change here we go again
Feel like I'm losing my mind
Shake it off, then you go I don't care
If it bothers go numb
You never know until you let go
We all go numb

I can feel you now
I can feel you now
I can feel you now
I can feel you now

But you can't feel it do ya?

Shake it off, then you go I don't care anymore

I can feel you now
I can feel you now
I can feel you now

Can you feel it?
Říká se, že život je bojištěm
Já říkám jen do toho
Jestli chceš vědět, jak se cítím
Nech to dokud to nebude hotovo
Prostě říkám to, co nezabíjí, jen tě posílí
Pokud si neuvědomuješ, co je skutečné
Pak navěky jsi sama, sama, sama, sama


Čas, některé věci se nikdy nezmění, jdeme znovu
Cítím se jako kdybych bláznil
Setřes to, pak jdeš a já se nestarám
Pokud to vadí, jdi znecitlivět
Nikdy nevíš, dokud to nenecháš jít
Pojď znecitlivět

Teďka tě můžu cítit

Pokračuješ v dělání té samé staré věci
A očekáváš změnu
No, je tohle opravdu šílenství
Nebo prostě hra loserů
Věřím pouze ve věci, které cítím
Někteří můžou říkat, že je to divné
Radši si uvědom, co je skutečné
Protože navěky jsi sama, sama, sama, sama

Čas, některé věci se nikdy nezmění, jdeme znovu
Cítím se jako kdybych bláznil
Setřes to, pak jdeš a já se nestarám
Pokud to vadí, jdi znecitlivět
Nikdy nevíš, dokud to nenecháš jít
Všichni jdem znecitlivět

Teďka tě můžu cítit
Teďka tě můžu cítit
Teďka tě můžu cítit
Teďka tě můžu cítit

Ale ty to nemůžeš cítit, že jo?

Setřes to, pak jdeš a já už se pak nestarám

Teďka tě můžu cítit
Teďka tě můžu cítit
Teďka tě můžu cítit

Cítíš to?

Interpret

  • Interpret Usher Usher Raymond IV. Se narodil 14. řijna 1978 ve městě Chattanooga v americkém Tennessee. Zde také od šesti let zpíval v kostelním sboru. Ve dvanácti se…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy