Texty písní VersaEmerge Fixed At Zero Figure it out

Figure it out

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

With a swerve, my eyes avert
My mouth somehow forgets to work
So I stare until you shout
Wondering why you can't figure me out
With a change, I call the names
I'm spitting out words, hoping it works
Still I stare while they all shout
Why can't I even figure it out?

The time I'm wasting
Can't say where I've been
Catching my same old way
Slowly spin beneath the day
Your time I'm wasting
Can't say where we've been
Cause it seems to me that
Nothing's what it's ever meant to be

With my fate, my thoughts erase
My head's a blur, the picture fades
My eyes, they keep on shutting down
I can't see why you won't figure me out

The time I'm wasting
Can't say where I've been
Catching my same old way
Slowly spin beneath the day
Your time I'm wasting
Can't say where we've been
Cause it seems to me that
Nothing's what it's ever meant to be

Why can't you figure me out?

With a twist
My mind has missed
You said
That I forget

The time I'm wasting
Can't say where I've been
Catching my same old way
Slowly spin beneath the day
Your time I'm wasting
Can't say where we've been
Cause it seems to me that
Nothing's what it's ever meant to be
Your time I'm wasting
Can't say where we've been
Cause it seems to me that
No one’s ever who they’re meant to be
S odchylkou, mé oči se odvracejí
Má ústa nějak zapoměla jak mají pracovat
Tak zírám dokud nezačneš křičet
Ptám se proč to nemůžeš vyřešit
Se změnou, volám jména
Plivu slova, doufám že to funguje
Stále zírám zatím co všichni křičí
Proč to ani já nemohu vyřešit?

Čas kterým plýtvám
Nemůžu říct kde jsem byla
Chytám můj stejný starý způsob
Pomalu se točím pod dnem
Plýtvám tvým časem
Nemůžu říct kde jsme byli
Protože mě to tak připadá
Nic co je není tak jak by mělo být

S mým osudem, mé myšlenky se mažou
Má hlava rozostřuje, obrázek bledne
Mé oči, zavírají se
Nevidím, proč to nebudeš moct vyřešit?

Čas kterým plýtvám
Nemůžu říct kde jsem byla
Chytám můj stejný starý způsob
Pomalu se točím pod dnem
Plýtvám tvým časem
Nemůžu říct kde jsme byli
Protože mě to tak připadá
Nic co je není tak jak by mělo být

Proč to nemůžeš vyřešit?

Se spletením
Mé mysli uniklo
Řekl jsi
Že zapomenu

Čas kterým plýtvám
Nemůžu říct kde jsem byla
Chytám můj stejný starý způsob
Pomalu se točím pod dnem
Plýtvám tvým časem
Nemůžu říct kde jsme byli
Protože mě to tak připadá
Nikdo není takový jaký by měl být
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy