Texty písní Weezer Hurley Represent Deluxe Edition Bonus Track

Represent Deluxe Edition Bonus Track

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm sick and tired of everybody trying to tell me what to do
If I'm in need of your advice then surely I would come to you
I didn't get in this position just by happenstance
I work my bones beyond my limit just to have half a chance

It matters how you play the game
It matters that you can take the pain
You don't want to lie, steal, or cheat your way to the top

It matters what your people think
You represent your family
But that's just one more reason to see
That it matters
Whether you win or lose

Why don't we see who is the wizard and play some one on one
I think you'll find me sympathetic to ya when I've won
It's seems you've got the bone to beat me
If beef was all it takes
But I've got skills to pay the bills and punish each of your mistakes

It matters how you play the game
It matters that you can take the pain
You don't want to lie, steal, or cheat your way to the top

It matters what your people think
You represent your family
But that's just one more reason to see
That it matters
Whether you win or lose

One hundred years from now
They'll look back on this day
Where are you going to be
And what are they going to say
I see my name in lights
The people call my name
It's all up to you
Will you find your way?

It matters how you play the game
It matters that you can take the pain
You don't want to lie, steal, or cheat your way to the top

It matters what your people think
You represent your family
But that's just one more reason to see
That it matters
(Whether you win or lose)

It matters what your mama thinks
You represent your family
But that's just one more reason to see
That it matters
Whether you win or lose
Jsem nemocný a unavený z každého pokusu kterým mi říkáš, co mám dělat
Pokud bych potřeboval tvoji radu ,pak bych k tobě určitě přišel
Nedostal jsem do této pozici náhodou
Pracuji svými kostmi mimo limit,mít jen poloviční šanci

Záleží na tom, jak hraješ hru
Záleží na tom, že můžeš mít bolesti
Nechceš lhát, krást, nebo podvádět při cestě na vrchol

Záleží na tom, co si lidé myslí
Reprezentuješ svou rodinu
Ale to je jen další důvod abys viděl
Toto je důležité
Ať už vyhraješ , nebo prohraješ

Proč jsme nezjistili, kdo je mág a hrájeme jeden na jednoho
Myslím, že mě najdeš dojmutýho, když jsem vyhrál Zdá se ,že máš v kostech mojí porážku
Pokud hovězí bylo vše co si vzal
Ale já mám schopnosti, aby si zaplatil účty a trestal se za každé své chyby

Záleží na tom, jak hraješ hru
Záleží na tom, že můžeš mít bolesti
Nechceš lhát, krást, nebo podvádět při cestě na vrchol

Záleží na tom, co si lidé myslí
Reprezentuješ svou rodinu
Ale to je jen další důvod abys viděl
Toto je důležité
Ať už vyhraješ , nebo prohraješ

Sto let od teď
si bu promítat tento den
Kam pudete
A co pak budou říkat
Vidím své jméno ve světlech
Lidé volají mé jméno
Je to všechno na vás
Najdete cestu?

Záleží na tom, jak hraješ hru
Záleží na tom, že můžeš mít bolesti
Nechceš lhát, krást, nebo podvádět při cestě na vrchol

Záleží na tom, co si lidé myslí
Reprezentuješ svou rodinu
Ale to je jen další důvod abys viděl
Toto je důležité
(Ať už vyhraješ , nebo prohraješ)

Záleží na tom, co si lidé myslí
Reprezentuješ svou rodinu
Ale to je jen další důvod abys viděl
Toto je důležité
Ať už vyhraješ , nebo prohraješ
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy