Texty písní Weezer Hurley Viva La Vida Deluxe Edition Bonus Track

Viva La Vida Deluxe Edition Bonus Track

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listened as the crowd would sing
Now the old king is dead long live the king
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
Missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you'd gone there was never
Never an honest word
And that was when I ruled the world

It was a wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know St Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

Hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know St Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Býval jsem vládce světa
Moře se zvedala, když jsem řekl jediné slovo
Teď ráno ale spím osamocen
Zametám ulice, které jsem vlastnil

Vrhal jsem kostkou
Cítil obavu v očích mých nepřátel
Poslouchal, jak davy zpívaly
„Král je mrtev, ať žije král!“
V jednu chvíli jsem držel klíče
V další už se hradby uzavřely
A já zjistil, že mé hrady stojí
Na sloupech ze soli a z písku

Slyším zvonit zvony Jeruzaléma
Římské jezdecké sbory zpívají
Buď mé zrcadlo, můj meč a štít
Mými posly v cizím poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Jednou jdeš tam a nikdy
Nikdy čestné slovo
A bylo to, když jsem vládl světu

Byl to hříšný a bouřlivý vítr
Vyrazil dveře, abych mohl vstoupit
Rozbitá okna a zvuk bubnů
Lidé nemohli uvěřit, čím jsem se stal
Revolucionáři čekají
Na mou hlavu na stříbrném táce
Pouze loutka na opuštěném provázku
Ach, kdo by chtěl být kdy králem?

Slyším zvonit zvony z Jeruzaléma
Římské kavalérie zpívající písně
Buď mé zrcadlo, můj meč a štít
Mými posly v cizím poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Vím, že mě Svatý Petr nebude volat
Nikdy žádné čestné slovo
Ale to bylo, když jsem vládl světu

Slyším zvonit zvony z Jeruzaléma
Římské kavalérie zpívající písně
Buď mé zrcadlo, můj meč a štít
Mými posly v cizím poli
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Vím, že mě Svatý Petr nebude volat
Nikdy žádné čestné slovo
Ale to bylo, když jsem vládl světu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy