Texty písní White Rabbits Percussion Gun

Percussion Gun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well how do you do?
The kiss on the cheek
Its been a while
So I'll just beg, borrow
and steal all your time
well crawl dignified
And now it seems to be caught in drags
Cause I know which way to run
You're tired my love
I feel the same

Well take it from me
What else could you do?
Where do you get off
And how can I get there, too?
All your time well call well dignify
And now it seems to be caught in drags
So I know its what you want
You're tired my love
I feel the same

You'll never come back
My god cant you see that
I know its way too wrong
Youre tired my love
I feel the same
So let them run and speak my name (?)

Well if you wanna seee you rise and shine
It might not be true but this is fine
Cause I know its way too wrong
Youre tired my love
I feel the same
So let them run and speak my name (?)
Now even this were jumping ship
This is getting to be to much
Cause I ..
No jak to děláte?
Polibek na tvář
Jeho byl zároveň
Tak jsem si jen žebrat, půjčovat si
a ukrást všechen svůj čas
dobře procházet důstojné
A teď to vypadá, že je chycen v vleky
Protože vím, jakým způsobem spustit
Jste unavení moje láska
Mám pocit, že stejné

Dobře si to ode mě
Co jiného můžete dělat?
Kde máte volno
A jak se dostanu tam taky?
Všechen svůj čas a zavolejte a poctít
A teď to vypadá, že je chycen v vleky
Takže vím své, co chcete
Jste unavení moje láska
Mám pocit, že stejné

Budete se nikdy nevrátí
Bože můj, nemůžete vidět, že
Vím, že svým způsobem taky špatně
Ty jsi unavený moje láska
Mám pocit, že stejné
Tak ať běží a mluvit mým jménem (?)

No, pokud chcete seee vás zvednout se a zazářit
To nemusí být pravda, ale to je v pořádku
Protože vím, že svým způsobem taky špatně
Ty jsi unavený moje láska
Mám pocit, že stejné
Tak ať běží a mluvit mým jménem (?)
Teď dokonce to bylo skákání lodi
Začíná to být hodně
Protože já ..

Interpret

  • Interpret White Rabbits
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy