Texty písní William Control Hate Culture Hate Culture

Hate Culture

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome to my world
Now you can stop believing
All the lies you think are true
So cunning and deceiving
A gift I've made for you
Wrapped in love and misery
My confessions far from used
I've only died sometime last century

Demons walk the earth
While angels stay in heaven
Some might say it's worse
I don't care how you fooled ten million
This gift I've made to haunt
While searching for infinity
Some might say I'm wrong
I say it's my own destiny

Lets take a chance
On something strange

Hate, this culture I don't see
Hate, this culture I don't breathe in
Hate, this culture I don't see
Hate this culture I don't live in
Vítej v mém světě
Teď můžeš přestat věřit
Všem lžím, které pokládáš za pravdivé
Tak rafinovaný a matoucí
Dárek, co jsem pro tebe vyrobil
Zabalený v lásce a trápení
Mé zpovědi daleko od použitých
Zemřel jsem někdy v posledním století

Démoni se prochází po Zemi
Zatímco andělé zůstali v nebi
Někdo by mohl říct, že je to horší
Nezajímá mě, jak jsi oklamal deset milionů
Tenhle dárek jsem vyrobil k pronásledování
Během hledání nekonečna
Někdo by mohl říct, že se mýlím
Já tvrdím, že je to můj osud

Vezměme si šanci
Na něco zvláštního

Nenávidím tuhle kulturu, co nevidím
Nenávidím tuhle kulturu, v níž nedýchám
Nenávidím tuhle kulturu, co nevidím
Nenávidím tuhle kulturu, ve které nežiji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy