Texty písní William Control Noir Noir

Noir

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am near the end
I’ve accomplished nothing
And when I fall into the sky oblivion
I am on the edge
No strength to fly
And when I look into the screen
I see your eyes

You are
A beautiful noir
Cinematic film
That only I see

Lie awake at night
Just to watch you breathe
And the sunrise on your skin
Our silver plays
In my darker days
This is the last time
I say goodbye
Jsem u konce
Nic sem nesplnil
A když padám
do oblohy zapomění
Jsem na hraně
Bez sil k letu
A když se
podívám na obrazovku
Vidím tvoje oči

Ty jsi
Krásný
hrůzostrašný film
Který vidím jen já

V noci ležím
a jsem vzhůru
Jen abych tě mohl
sledovat jak dýcháš
A abych viděl východ slunce
Na tvé kůži
Naše stříbrné hry
V mé temné hlavě
Tohle je naposled
Kdy řikám sbohem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy