Texty písní Winterstorm A Coming Storm A Coming Storm (Intro)

A Coming Storm (Intro)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The forgotten tale has begun
A legend of a never seen force
Sleeping in the mystic mountains
A force to change the world
A power of icy winds,
Deepest fog,
Crushing thunder
and
Flaming fire
Now come, come you six brave warriors
And bring together the lost artifact
Awake the frozen dragon
And see the unbaaned force
The force of the Winterstorm!
Prastarý příběh začal
Legenda nevídané síly
Probouzí se v horách magických
Síla která změní svět
Moc ledových vichrů
Nejhlubších mlh
Drtivých hromů
a
Planoucích ohňů
A nyní příchází
Přichází šest statečných válečníků
A přinášejí ztracený artefakt
Probudit ledového draka
A najít uvolněnou sílu
Sílu Winterstorm!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy