Texty písní Wintersun Wintersun Sleeping Stars

Sleeping Stars

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh sleeping stars, why are you so sad tonight
Oh sleeping stars, will you shine for me tonight
Oh sleeping stars

Can you see them float in the night sky
Can you hear those echoes of their sweet cries, creating a tune
Can you see them shine so bright
Can you feel their loneliness through their cold light, touching you

My eyes feel so heavy when the stars are calling me
- Join with us eternally -
I'm falling in deep trance and my powers are weakening
I'm falling in a world between dreams and reality

I am now alone in the silent light
And there's nothing but darkness around me
Deeper into unknown the strange light is guiding me
Wake me until it's too late

Suddenly I feel a warmth go through my body
But I feel that a part of me has died, I sense the change in me
I must have been away so long
So please stay with me for a while
Ó, spící hvězdy, proč jste dnes večer tak smutné?
Ó, spící hvězdy, budete mi dnes věčer svítit?
Ó, spící hvězdy

Vidíš ty lodě na noční obloze?
Slyšíš ty ozvěny jejich sladkého pláče tvořícího melodii?
Vidíš je zářit, tak jasně?
Cítíš jejich samotu skrze jejich studené světlo, jež se tě dotýká?

Moje oči jsou tak těžké, když mne volají hvězdy
- Přidej se k nám, navěky -
Upadám do hlubokého transu a mé síly slábnou
Padám do světa mezi sny a realitou

Teď jsem sám v tichém světle
A kolem mne není nic, kromě temnoty
Hlouběji do neznáma mne provází zvláštní světlo
Vzbuď mne, dokud není příliš pozdě

Najednou cítím teplo linoucí se skrze mé tělo
Ale cítím, že část mne zemřela, pociťuji tu změnu ve mně
Musel jsem být pryč tak dlouho
Tak prosím, ještě chvíli se mnou zůstaň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy