Texty písní Wintersun Wintersun Winter Madness

Winter Madness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Divine creations now destroyed to uncover the haunted atmosphere
Strange visions of the ancient spirits, travesty of man appears
Coldness and the storming winds lurking for prey
The forces of the Winter reign in dreadful way, there's no escape

I'm following the mistress of night
Through the gates of snow we'll fly
We'll fly

Winter - The realm of eternal ice
Snowfall and darkness descends upon the vales of time
Distant caress of the sun's fading light
The lands were painted white with the Winter's might

My hands are frozen, my mind is at the edge of madness
Oh how many nights and days, I've been lost in this land of sadness

From the primitive thoughts, under the glimmering snow
And burning stones - they'll rise -
The artful spirit: "You don't have to die,
You can rule in afterlife, just concede your soul to me,
(your life is cheap) - no price -"
Božské výtvory jsou nyní zničeny, aby odkryly strašidelnou atmosféru
Děsivé vize pradávných duchů, zjevuje se parodie muže
Chlad a burácející vítr číhají na modlitbu
Síly Zimy vládnou svým smrtícím způsobem, není úniku

Následuji vládkyni noci
Poletíme skrze sněhové brány
Poletíme

Zima - království věčného ledu
Sníh a temnota se snášejí do údolí času
Vzdálené laskání dopadajících paprsků slunce
Z moci Zimy byly země obarvneny na bílo

Mé ruce jsou zmrzlé, má mysl je na pokraji šílenství
Ó, po kolik nocí a dní jsem se ztrácel v této zemi smutku

Od primitivních myšlenek, pod blyštivým sněhem
A hořící kameny - povstanou -
Lstivý duch: "Ty nemáš zemřít,
Můžeš vládnout v posmrtném životě, stačí mi jen upsat duši,
(tvůj život je laciný) - bez ceny-"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy