Texty písní Woe is me Number[s] Desolate [The Conductor]

Desolate [The Conductor]

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Featuring Jonny Craig of Emarosa]

Out in the everglades,
Sleeping in with the poor is a fortune for the brave,
I can easily say that we will never change
But be implacable and never lose your flames.

Wouldn't you say that the world has spit on you enough.
Unanswered prayers, sleeping under streetlights
And I don't understand the danger of talking them up
Every night,
You salvage every skyline,
Only enough so that you might have the chance to feel fine.

Swear to God I believe we've had enough trying to save the world,
Did you hear me,
We have had enough.

This is how we close the show,
So sit back and listen,
Cause it's not over yet.
You think you know us
Well you don't know shit.
[Featuring Jonny Craig of Emarosa]

Venku v jehličí,
Spát s chudáky je štěstím pro odvážné,
Můžu říct, že se nikdy nezměníme
A budeme nesmiřitelní a nikdy neztratíme jiskru.

Neřekl bys, že svět se na tebe už dost naplival?
Nezodpovězené motlitby, noci strávené na ulici
A já nechápu to nezpezpečí mluvit o tom nahlas
Každou noc,
Se snažíš zachránit obzor,
Jen tak bys mohl mít šanci se cítit dobře.

Přísahám Bohu že máme dost zachraňování světa
Slyšíte mě?
Máme dost.

Takhle ukončujeme show,
Tak se posaďte a poslouchejte,
Protože ještě není konec.
Myslíte si, že nás znáte
Ale nevíte nic.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy