Texty písní Xandria Neverworld's End A Thousand Letters

A Thousand Letters

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A last embrace, last words to say
Before the war took their fate away
Before to kill became his forced task
And bleeding fields were covered with sins
His wounded heart is crying out for home

Away away my love to where all darkness will be gone
Away away to our land
Where you will be forever in my arms again

Days of dust, of cruelty and death
Broke his soul until there was nothing left
Only her love that carried him through all

He passed high mountains and rough rivers
He wrote a 1000 letters to be near
He walked a 1000 miles
Just to see her smile again
Just for returning home

Away away my love...

Tell the wind I'll survive just to feel you again
I will fight 'till the end to lay my promised love
Forever in your hands

-Dedicated with love to Maria and Sebastian-
Poslední objetí, poslední slova k vyslovení
Předtím, než válka odnesla jejich osud pryč
Předtím, než zabití započalo jejich násilný úkol
A krvácející pole bylo pokryto hříchy
Jeho zraněné srdce volá po domově

Pryč, pryč, má lásko, tam, kde všechna temnota je pryč
Pryč, pryč do naší země,
kde budeš opět navždy v mém náručí

Dny prachu, krutosti a smrti
Ničili jeho duši, dokud nic nezbylo
Pouze její láska, která ho vede skrze vše

Prošel přes vysoké hory i rozbouřené řeky
Napsal 1000 dopisů, aby byl blíž
Ušel 1000 mil
Jen proto, aby znovu spatřil její úsměv
Jen aby se vrátil domů

Pryč, pryč, má lásko...

Pověz větru, že přežiji jen pro to, abych tě mohl znovu cítit
Budu bojovat až do konce, abych pomiloval svoji zaslíbenou lásku
Navždy v tvém náručí


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy