Texty písní Xandria Neverworld's End Call Of The Wind

Call Of The Wind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come and sail along the shores of your homeland
See the waves that break onto the walls surrounding all

Tell me
Why have you lost all your wildest desires?
Where is the treasure to die for?
Is there a heart that longs for the unknown in yourself?
No one else but you can...

Sail away to the end of the seas,
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind

Leave behind the land that has been turned to grey
Where the winds have whispered only from so far away

Asking
Why don't you face all your wildest desires?
When is the time that you wait for?
There will be nothing to lose but your fear
So come on - and follow me now

Sail away...

Voluntas numerit anima viva Wishes are still sleeping in your heart

Sail away...

Turn the page and follow the lines
Through words of fear and hidden signs
Someday the story unveils what's within
And it is yours, the voice of the wind

Come and try to fight your demons away
Before the coldness drives you insane
Pojď a pluj podél pobřeží tvé rodné země
Zhlédni vlny tříštící se o okolní zdi

Pověz mi
Proč jsi ztratil všechny své nejdivočejší touhy?
Kde je poklad, pro který zemřeš?
Stále je v tobě srdce, které touží po neznámu?
Nikdo jiný, ale ty můžeš...

Pluj daleko na konec moří,
Země snů, dítě k osvobození
Jednou opustíš horizont
Vše, co uslyšíš, je volání větru

Opusť zemi, jež zšedla,
kde vítr šeptal pouze z velké dálky

Ptám se
Proč nečelíš všem těm nejdivočejším touhám?
Kdy je ten čas, na který čekáš?
Nebude, co ztratit, kromě tvého strachu
Tak pojď - a následuj mě nyní.

Pluj daleko...

Vůle čítá duše živých
Přání stále spí v tvém srdci

Pluj daleko...

Otoč stránku a následuj linky
Skrze slova strachu a skryté symboly
Jednou příběh odhalí, co je uvnitř
A to je tvé, hlas větru

Pojď, a pokus se přemoci své démony
Dřív, než tě chlad dožene k šílenství.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy