Texty písní Xandria Neverworld's End Forevermore

Forevermore

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once there was a time of a never-ending dream
Of being free, of immortality
When a song was a mystery
And the stars so easy to reach
But something changed now the sand's trickling slow
The time of innocence is over now

I know the rivers won't be flowing on forevermore
The wind of time blows right into my eyes
My flower withers and so do they all
Nothing lasts forevermore

Why is my fate that I will never see
The story's end, the final truth to be
And to your lights that help me through the dark
My greatest fear is losing your spark

I know...

I see the days go by and feel the snow is falling down
I've seen the end is waiting by my side
The dream is lost, once I was told
It's gone forevermore
Jednou byl čas nekonečného snu
O svobodě, nesmrtelnosti
Tehdy, když píseň bývala záhadou
A tak snadné bývalo dosáhnout hvězd
Ale něco se změnilo, nyní se písek pomalu roztéká
Doba nevinnosti je pryč

Vím že řeky nepotečou navěky
Vítr času fouká přímo do mých očí
Moje květina uvadá a s ní i všechny ostatní
Nic netrvá věčně

Proč je můj osud nikdy nespatřit
Konec příběhu, poslední pravdu
A tvá světla, která mi pomáhají skrz tmu
Nejvíc se bojím, že ztratím tvou jiskru

Vím...

Vidím dny plynout a cítím, jak padá sníh
Viděla jsem konec jak čeká po mém boku
Že sen je ztracen, jednou mi řekli
Je navždy pryč...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy