Texty písní Xandria Ravenheart Eversleeping

Eversleeping

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once I travelled 7 seas to find my love
And once I sang 700 songs
Well, maybe I still have to walk 7000 miles
Until I find the one that I belong

I will rest my head side by side
To the one that stays in the night
I will lose my breath in my last words of sorrow
And whatever comes will come soon
Dying I will pray to the moon
That there once will be a better tomorrow

Once I crossed 7 rivers to find my love
And once, for 7 years, I forgot my name
Well, if I have to I will die 7 deaths just to lie
In the arms of my eversleeping aim

I will rest my head side by side
To the one that stays in the night
I will lose my breath in my last words of sorrow
And whatever comes will come soon
Dying I will pray to the moon
That there once will be a better tomorrow

I will rest my head side by side
To the one that stays in the night
I will lose my breath in my last words of sorrow

And whatever comes will come soon
Dying I will pray to the moon
That there once will be a better tomorrow

I dreamt last night that he came to me
He said: "My love, why do you cry?"
For now it won't be long any more

Until in my cold grave we will lie
Until in my cold grave we will lie
Jednou jsem procestovala 7 moří, abych našla svou lásku
A jednou jsem zpívala 700 písní
Dobře, možná mám ujít ještě 7000 mil
Dokud nenajdu toho, ke kterému patřím

Jednou jsem přešla 7 řek, abych našla svou lásku
A jednou jsem na 7 let zapomněla své jméno
Dobře, jestli musím, zemřu sedmkrát, jen abych mohla ležet
V náruči mého věčně spícího cíle.

Opřu svou hlavu bok po boku
K tomu, který v noci zůstává
Ztratím dech v mých posledních slovech smutku
A cokoli přichází, přijde to brzy
Umírající se budu modlit k měsíci
za lepší zítřek

Minulou noc se mi zdálo, že přišel ke mě
Řekl: "Má lásko, proč pláčeš?"
Už to nebude trvat dlouho

Než budeme ležet v mém chladném hrobě
Než budeme ležet v mém chladném hrobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy