Texty písní Xandria Ravenheart Snow-White

Snow-White

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once upon an ancient time
Beauty was born in a someone
She was the Snow-White of mine
And if you're no copy, my darling, become one

Snow-white skin, Ebony hair
And lips as red as blood

Bite my apple, choke on my kiss
Gasp for breath in my embrace
Vanity is a bliss of amazing grace
Snow-White, untouchable
Innocent whore, you're the best of them all

You are the best, yes I adore
My bloodred, snow-white, ebony whore
Your innocence moves me to tears
I want to protect you and hurt you my dear
Kdysi pradávno
Krása se zrodila v někoho
Byla mou Sněhurkou
A pokud nejsi žádná kopie, drahá, staň se jednou

Sněhobílá kůže, vlasů eben
A rty rudé jako krev

Kousni mého jablka, dus se mým polibkem
Lapej po dechu v mém objetí
Marnost je blaženost z úžasné milosti
Sněhurko, nedotknutelná
Nevinná děvko, jsi nejlepší ze všech

Jsi nejlepší, ano zbožňuji
Moje krvavě červená, sněhobílá, ebenová děvko
Vaše nevinnost nutí mě k slzám
Chci tě chránit a ranit, drahá
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy