Texty písní Xandria Salomé - The Seventh Veil Salomé

Salomé

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They call for me
Dance Of The Seven Veils
I have no choice
I'm nothing if I fail

Lonely Salomé, Dancing Salomé
Veil for veil away
Villain and prey

The first veil falls – illusion
The second one – innocence
The third one follows – pride
And four was my way back

Losing my dignity
With every move I make
I'm losing it
The veil falls

Freedom was long ago
With every step I take
I walk away
From this veil

Singing Salomé, Naked Salomé
Veil for veil away
Villain and prey

If there's one thing left to see
That's of interest
Then it's in my chest
The seventh veil is me
Volají mě
Tanec sedmi závojů
Nemám na výběr
Nejsem nic, pokud selžu

Osamělá Salomé, tančící Salomé
Závoj pro závoj vzdálený
Darebáka a kořist

První závoj padl – iluze
Druhý – nevinnost
Třetí následuje – pýcha
A čtvrtý byl má cesta zpět

Ztrácím svou důstojnost
S každým pohybem, který udělám
Ztrácím ji
Závoj padá

Svoboda byla dávno již
S každým krokem beru
Odcházím
Z tohoto závoje

Zpívající Salomé, nahá Salomé
Závoj pro závoj vzdálený
Darebáka a kořist

Jestli je tu jedna věc zanechaná k vidění
Která je v zájmu
Pak je to v mé hrudi
Sedmý závoj jsem já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy