Texty písní Xzibit 40 Dayz & 40 Nightz Chamber Music

Chamber Music

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The official representative, LAC
This is phrophecy manifested by X to the Z
Victory, strike a B-Boy stance in khaki pants
Never get along like red and black ants, advance
When your staring and this concrete that move like liquid
Like a nigga withouth legs, I ain't tryin to kick it
To much to finish, a menace, without enought time
My mind only give punchline, you probably thinkin of the wrong kind
Cause if it jokes, nigga know
The kind that drop on your eyes, your ears, your nose, and your throat
I promote self-defense not dollars and sense
Kick it with scholars and pimps, you just the last part over the fence
Assed out in the open, while you was hopin that Xzibit was second rate
But I refuse to make; just another record in the crate
I think not, got bee-bops
I bring it to your house like pizza

"Today we are on the streets of South Central Los Angelos, a fight for
survival"

"We have people that are conditioned not to expect to live past age thirty.
They no longer. Once they no longer care they're extremely dangerous."

[Verse Two:]

Stand at attention, make sure you keep your piece clean
When I release steam, police crime scenes to guillotines
Hit and decapatate the bird case, featherweight
Critical thinking, while you at water that concentrate
Xzibit crash the gate, heavyweight, box em in
Seal off the exits, then cut off your Oxygen
Xzibit run with a regiment of veterans
I only like to come out Late Night, like Dave Letterman
Time for some medicine, cause niggas bout to get sick
Callin me a hater cause I don't ride dicks
Read my lips, we got problems like Bloods and Crips
Love the sound of clips when I know my shit
Chamber Music, this is for the ones with stone-face
That catch you at the right time in the wrong place
We unsafe, One-fifty-one with no chase and no ice
Take away your life like three strikes

Yeah, come on, Chamber Music

[Verse Three:]

So now Xzibit got a little money, I think its funny
How motherfuckers think I'm supposed to Cher/share like Sonny
Clarify, you don't work you don't eat, I repeat
You don't eat you get weak, catch a fragile physique
Accomplish more in one day, than you can do in a week
The X-Man, Wolverine, one swing to make the cut clean
And the wrong things manifested in flesh
Fuck the game, I take the test, graduate, pass to the S-Class
Catch a roadrash, all you smell is hash
Chronic mix, bumpin the Liks
And dick you like a Hebron fix
Bear-arm from here to a hundred-tweny meters
Get black-walled, modern day Lee Harvey Oswald
The assassin, brother who came blastin
Take it without askin, rappers is all fashion
Xzibit keep mashing through
Got any lost words? I got two
Drive up, on you like that!

Once again Chamber Music, what what, yeah, what the deal? It's Xzibit.

Get on the ground, get on the ground!
Hands on the back of your head, Don'
Move Don't Move!
Get on the ground!
[*beat to fade*]
Oficiální zástupce LAC
To se projevuje phrophecy X do Z
Vítězství, stávka B-Boy postoj v khaki kalhoty
Nikdy se spolu jako červená a černá mravenci, předem
Když vaše zíral, a to konkrétní, které se jako tekutý
Stejně jako nigga BEZ nohy, já se snažím není k nastartování to
Chcete-li mnohem až do konce, je hrozba, a to bez enought čas
Moje mysl jen dát pointa, tak si myslíš o nesprávný typ
Protože v případě, že vtipy, nigga vědět
Druh, který pokles o oči, uši, nosu a krku
I propagovat sebe-obrany není dolarů a smysl
Kopni ho s učenci a pimps, který jste právě poslední část přes plot
Assed v přírodě, když byl hopin, že Xzibit byla druhá sazba
Ale já jsem odmítnout provést, jen další rekord na bedně
Myslím, že ne, mám včela-bops
Nosím ji do svého domu jako pizzu

"Dnes jsme na ulicích South Central Los Angelos, boj za
přežití "

"Máme lidi, které jsou podmíněny nesmí očekávat, že bude žít v minulosti věku třicet.
Oni ne déle. Poté, co se jim již péče, kterou si nesmírně nebezpečné. "

[Verse dva:]

Stánek na pozornost, dbejte vaše čistá kus
Když jsem se uvolnit páru, trestné činnosti policistů scény na gilotiny
Hit a decapatate ptáka případě, váhová kategorie v boxu
Kritické myšlení, když jste na vodě, které se soustředí
Xzibit zhroucení brány, těžká váha, je v krabici
Zablokovat východy, pak odříznout vaši Oxygen
Xzibit spustit s regiment veteránů
Jen jsem chtěla vyjít Late Night, jako Dave Letterman
Čas pro některé léky vyvolat záchvat niggas si nemocný
Callin mi nenávistník způsobit nemám jezdit čuráci
Přečtěte si mé rty, máme problémy, jako je krev a Crips
Love zvuk klipy, když vím, moje hovno
Komorní hudba, to je pro ty, s kamennou tváří -
To uvidíme se ve správný čas na špatném místě
My bezpečná, One-padesát jedna bez pronásledování a žádný led
Odnášet svůj život jako tři údery

Jo, pojď, komorní hudby

[Verse Three:]

Takže teď Xzibit má málo peněz, myslím, že jeho vtipné
Jak myslíš, že jsem svině měla Cher / share jako Sonny
Objasnit, ty nefungují nejíte, mám opakovat
Nejíte máte slabé, křehké chytit těla
Vykonat více v jeden den, než si může udělat v týdnu
X-Man, Wolverine, jedna houpačka, aby se snížila čistý
A špatné, co se projevuje v těle
Seru na hru, mohu vzít s sebou na zkoušku, absolvent, přechází na S-Class
Chytit roadrash, všechny vás vůně je hash
Chronická mixu, bumpin na Liks
A jeden Dickem se vám líbí Hebron opravit
Bear-paže ze zde na sto metrů-tweny
Získat black-zděné, moderní den Lee Harvey Oswald
Tento nájemný vrah, bratr, který přišel blastin
Vem si to bez askin, rappeři se všemi módy
Xzibit zachovat rozmačkávající prostřednictvím
Máš nějaký ztracený slova? Mám dvě
Drive se na vás líbí!

Opět komorní hudby, co co, jo, co řešit? Je to Xzibit.

Jdi na zem, dostane na zem!
Ruce na zadní straně vaší hlavy, Don '
Přesun nehýbejte!
Na zem!
[* bil do blednout *]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy