Texty písní Xzibit At The Speed Of Life Bird´s Eye View

Bird´s Eye View

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Xzibit:]
When it comes to shit like this
I always get it right the first time
playa haters and snakes
waitin' for mistakes
But that's the breaks the highs and lows
Of the industry
D.I.T.C. and X to the Z
Bringin' it live
Get it crackin' to the third degree
Xzibit breakin' niggas down like H.I.V.
We gring rap to your city like B.E.T.
But still feel California
Is the place to be, Catashtrophy...

[Tash:]
The Alkaholiks is back to fry you
Xtra crispy
With the skills that make the plots
to dis me Xtra risky
Cause the time it takes to infiltrate
And stop my forward motion
California will have broken off
And fell into the ocean
Cause i rocked around the world
With my ill type skill
Step for real or I'll leave your grill scarred like Seal
Cause I regulate the sectin where the drinks
Is gettin blended
Certifed bartender
So catch the 40
When I send it your way

[Xzibit:]
Niggas that hustle
Till the day light break
Go to county 20 times
Still can't go straight
Don't nothin in the mothafuckin'
World come free
I'll never see a nine to five
Cause it just ain't me
(It's like this)
Xzibit shall hustle, lift build muscle
And think like Russell
Survive and bring it live and direct
To any crowd through out the world
Like this come home
And smoke a spliff in the benz
With Swift

[Chorus 2 Times]

[Xzibit:]
I'm fucked up J-Ro

[J-Ro:]
Yo i'm fucked up to
Lookin' at these bitches
From a birds eye view
My name is J-Ro from tthe Likwit Crew

[Hurricane G:]
So what nigga is it you wanna do

[J-Ro:]
My flow is metaphorical
Historicly correct
What do you expect from a nigga
With my intellect
East coast representing West coast gangsta
New I ain't trippin'
I call up King Tee we go dippin'
Through the streets
Pumpin' hard core Likwit beats
Flowin' air blowin' loungin'
Inn them leather seats
Think gback how we used to rock the house party
Now we jsut fuckin' it up for everybody

[Xzibit:]
How dare you try to compare
Yourself to the original
Professional Xzibit break you down
Like correctional Facilitys
Limit all capabilities muthafuck MC's
Hard to read like Japanese
I'm spreading like disease
So I can't be stopped
By who you run with your click
Or the Btich ass cops
Xzibits' first LP
It hit your black like crack rock
I'm blowin' up your spot by remote
Mr. Cut Throat

[J-Ro:]
I"m from Cystal-ifornia
I warned ya I'd be on ya
The Ro is outer national
Cold as Henne-sota
I smoke 12 MC's a day
Just to fill my quota
From Fourty 0-hio
All the way to Ore-gin
Buddy my fingers are bloody Now I'm Washing-ten
I clown from Brew-york
Down to Mi-ti-ami
I soak up game like a shammy
Understand me?

[Hook]

[Tash:]
So Elizabeth it's MC's
That's comin' to join ya
Some will be from NYC And some will be from California
Cause I drop the lyrics on you
From beneath the Earth's surface
Where I write rhymes so fresh
I try to bite my own verses
Cause the purpose of my flow
Is to let you know
My style is badder than the water
Down in Mexico
Cause RICO blend styles liek juice and gin
I got the Likwit shit
That have you seein' double
Like the Twins

[Hook]
Xzibit:]
Když přijde na hovno takhle
Vždycky jsem si to hned napoprvé
playa nenávidí a hady
Waitin 'za chyby
Ale to je o přestávkách vzestupy a pády
Průmyslu
D.I.T.C. a X Z
Bringin 'to žije
Získat zhroutím 'na třetí stupeň
Xzibit Breakin 'niggas dolů jako H.I.V.
My gring rap do vašeho města, jako je B.E.T.
Ale stále pocit, že Kalifornie
Je místem, které mají být, Catashtrophy ...

[Tash:]
Alkaholiks je zpět, aby vás potěr
Xtra křupavé
S dovednostmi, které pozemky
k dis mi Xtra riskantní
Příčina dobu potřebnou k infiltraci
A přestaň mi pohyb vpřed
Kalifornie bude mít vylomeny
A spadl do oceánu
Protože jsem se houpal na celém světě
S mojí nemocné typ dovednost
Krok za opravdové peníze nebo budu nechat gril zjizvený jako pečeť
Protože jsem regulovat sectin kde se nápoje
Je dostání blended
Certifed barman
Takže chytit 40
Když jsem poslat svou cestu

[Xzibit:]
Niggas, že ruch
Do denní světlo přestávce
Přejít na kraj 20 krát
Stále nemůže jít rovnou
Nemají nic v mothafuckin '
Svět zadarmo
Já nikdy vidět devět-pět
Protože to prostě není mi
(Je to takhle)
Xzibit se ruch, výtah budovat svalovou hmotu
A myslíte, že stejně jako Russell
Přežít a přivést ji žít a přímým
Chcete-li jakékoliv dav celý svět
Takhle přijít domů
A kouř spliff v benz
S Swift

[Chorus 2 krát]

[Xzibit:]
Já jsem v prdeli J-Ro

[J-Ro:]
Yo jsem v prdeli až do
Hledal 'na těchto fen
Z ptačí perspektivy
Mé jméno je J-Ro z tže Likwit posádky

[Hurricane G:]
Tak co je to nigga chcete dělat

[J-Ro:]
Můj tok je metaforický
Historicky správné
Co můžete očekávat od nigga
S mým intelekt
Východní pobřeží reprezentující Západní pobřeží gangsta
Nové Nechci se vracet '
Nazval jsem se King Tee jdeme dippin '
Ulicemi
Pumpin 'tvrdé jádro Likwit beaty
Flowin 'vzduch Blowin' loungin '
Inn je kožené sedačky
Myslíš, že gback jak jsme byli zvyklí rock house party
Teď už jen kurva 'to pro každého

[Xzibit:]
Jak se opovažuješ zkuste porovnat
Si na původní
Profesionální Xzibit přestávce vás
Stejně jako nápravný Facilitys
Limit všech možností muthafuck MC
Těžko čitelné, jako je japonština
Jsem šíří jako nemoc
Tak jsem se nedá zastavit
Tím, kdo spuštění se svým klikněte
Nebo zadek Btich policajti
Xzibits 'první LP
Je to hit vaše černé jako bezva rock
Já jsem Blowin 'vašeho místě vzdáleném
Pan Cut Throat

[J-Ro:]
I "m od Cystal-ifornia
Varoval jsem tě bych se na tebe
Ro je vnější národní
Studený jako Henne-sota
Kouřím 12 MC den
Stačí vyplnit své kvóty
Čtyřicet z 0-Hio
Celou cestu do Krušných-džin
Buddy moje prsty jsou krvavé Teď jsem Mycí-deset
I klaun z Brew-york
Dolů na Mi-ti-ami
I namočit do hry jako semiš
Rozumíte mi?

[Hook]

[Tash:]
Tak to je Elizabeth MC
To je sem 'připojit ya
Některé z nich budou z New Yorku a některé budou z Kalifornie
Protože jsem kapku texty na vás
Zpod zemského povrchu
Tam, kde jsem psát rýmy tak svěží
Snažím se kousat mé vlastní poezie
Příčina Účelem mého toku
Je, abyste věděli,
Můj styl je badder než voda
Dole v Mexiku
Příčina RICO míchat styly jako džus a gin
Dostal jsem hovno Likwit
Že jste seein 'dvojitý
Stejně jako dvojčata

[Hook]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy