Texty písní Xzibit Just Maintain

Just Maintain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I look you in the grill
And I laugh inside
Niggas always perpetratin
Like they down to ride
But please don't try to tell me
What I can not see
What's the real definiton
Of A Fake MC
[J-Ro]
Muthafuckas only rappin since 93
And expect all props
[Xzibit]
Them gettin dropped like hot rocks
"So stop what you doin cause I'm
About to ruin".....
Like Shock-G get turned to stone
Tryin to rock me
I seperate my thought process
From stress, 24 tracks inside my brain
Tyrin to maintain
I bang shit without no gang or jherri curls
I seem like Kadeem
In a whole different world
It's the girls the cars niggas lose themselves
Forgettin who they are
When they try to be that superstar
They don't understand
It's all in the game plan
Exploit the art
And watch Hip-Hop fall apart
But I'm a do my part, and stay true
And keep breakin down bitch niggas like you

[HOOK]
[Hurrincane Gee]
I'm not the type
To play games or drop
Name I just maintain
And burn rappers out the frame
Doin my part to stay true
And keep breakin down
Bitch niggas like you

[Xzibit]
But above all else
I represent it for myself
Leavin muthafuckas stretched out
Or better yet X-ed out
Xzibit, Excelerate, I rush it to the extreme
Like nicotine, never get me clean
From your blood stream
We all can't bust, so do it how you must
But if you hustle, avoid gettin rushed
With hand cuffs plus
In got we trust but don't trust us, we just
Add to the ashes, then pick up the dust
Like that
[J-Ro]
I make it seem
Like you havin bad dreams
Have you wakin up out your sleep
By your own screams
Xzibit has arrived Goddamit
[Xzibit]
We bout to rock the whole planet
And bitch niggas can't stand it
Try to play the back and look intense
You need to hit a fence
You don't want none of this
Hands on experience
I'm no the type to play games
Or drop names I just
Maintain and drop rappers out the frame
[Hurricane Gee]
I bring it to the ruffest toughest
Mic killers
And you wanna be niggas
And you burn bithces, type vicious
Imitating Hurricane flow for riches
You don't know the half
I got the ill vocab double rap style
Gettin bucked
More freaky than your last good fuck
Milkin you like ba ba pieces
Meetin niggas lyrical wishes
Writin rhymes and washin out dishes
Flowin with the likwid wicked
Representin with my nigga Xzibit
And we gonna do it
And do it and do it
Til you satisfied! cause shit is tight
Bodiqua C.E.O. on the mic
Smashin and trashin
Fuck Moschino fashion
All you muthafuckas need to stop askin
Valued more than the chrome
On your last set of wheels
Hurricane here to reign on your brain
Just maintain
Dívám se vám při grilování
A já se směju uvnitř
Niggas vždy perpetratin
Stejně jako oni se jezdit na koni
Ale prosím, nesnažte se mi říct,
Co nevidím
Jaký je skutečný Definiton
A Fake MC
[J-Ro]
Muthafuckas pouze rappin od 93
A očekávají, že všechny rekvizity
[Xzibit]
Jim dostání klesl rád horké skály
"Tak zastavit to, co děláš, protože já jsem
O zničit ".....
Stejně jako šok-G dostat zkamenělo
Snažím se mi rock
Já jsem si myslel, samostatný proces
Od stresu, 24 stop v mém mozku
Tyrin zachovat
I třesku do prdele, aniž by žádný gang nebo jherri kudrlinky
Připadá mi, že rád Kadeem
V celém jiném světě
Je to holky vozy niggas ztrácejí
Zapomíná, kdo jsou
Když se snaží být, že superstar
Nechápou
Je to všechno ve hře plánu
Exploit umění
A sledujte Hip-Hop rozpadne
Ale já jsem dělat svou část, a zůstáváme věrni
A udržet Breakin dolů děvka niggas, jako jste vy

[Hook]
[Hurrincane Gee]
Nejsem typ
Chcete-li hrát hry nebo pokles
Název jsem si udržet
A vypálit rapperů z rámu
Daří mé strany zůstat věrni
A udržet Breakin dolů
Děvka niggas, jako jste vy

[Xzibit]
Ale nade vše
Prohlašuji, že pro sebe
Leavin muthafuckas natáhnul
Nebo ještě lépe X-ed ven
Xzibit, Excelerate, já spěchám, že do extrému
Podobně jako nikotin, nikdy mě očistit
Z krevního oběhu
My všichni nemůžeme poprsí, tak si to musíte jak
Ale pokud jste ruch, vyhnout dostání spěchal
S rukou pouta plus
V dostali jsme důvěru, ale nevěřím nás, jen jsme
Přidat k popelu, pak zvednout prach
Rád, že
[J-Ro]
Dělám to zdá
Stejně jako vy havin zlé sny
Už jste wakin se z vašeho spánku
Podle své vlastní křik
Xzibit má přišel Goddamit
[Xzibit]
Jsme zápas na rock celou planetu
A fena niggas to nevydržím
Zkuste hrát znovu a podívat se intenzivní
Musíte trefit plot
Nechcete, aby nic z toho
Praktické zkušenosti
Nejsem typ pro hraní her
Nebo pokles jména jsem
Udržovat a pokles rapperů z rámu
[Hurricane Gee]
Nesu to ruffest nejtvrdší
Mic zabijáci
A chcete být niggas
A ty vypálit bithces, zadejte začarovaného
Hurikán imitující tok pro bohatství
Nevíte polovinu
Mám nemocné vocab dvojité rap styl
Gettin vzpíral
Více než podivínský poslední dobrá kurva
Milkin se vám líbí kusů ba ba
Meetin niggas lyrické přání
Psaní rýmy a washin z jídla
Flowin s likwid zlý
Representin s mým nigga Xzibit
A budeme dělat to
A udělat to a to
Til jste spokojeni! příčinou hovno je těsný
Bodiqua C.E.O. na mic
Smashin a trashin
Kurva Moschino móda
Vše, co potřebujete muthafuckas zastavit askin
Cennější než chrom
Na vaše poslední sadu kol
Hurikán zde vládnout na mozku
Jen udržet
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy