Texty písní Xzibit Let It Rain

Let It Rain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro:]
[Judge:] "Alright, your charged with public intoxication, alright listen"
[Convict:] "There's a thousand people out who're drunk"
[Judge:] "Okay, I understand that"

[Hook: J-Ro]
We O-W in the whole zone
The Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [3x]
Xzibit do your thing

[Verse 1: Xzibit]
You get permanently put on your ass, like Teddy Pendergrass
Whenever you trespass on Alkaholik territory (Yeah, Yeah)
More savage than any rapper on your roster
I regulate, extortin on ya R&B label mate
Xzibit rates the state
Cross me or cause me, fuck jiggy and flossy
I'm tryin to keep the government off me
Dodgin hard time and house arrest
Whatta you expect, findin' what ya never forget
Cause you're sellin wolf tickets that your ass can't pay
What I display, skill last found in Cassius Clay
In this prime time, hustle for mine
Used to nickel and dime
Doin felony crime, but now I bust mine
Instead of bustin' at enemies when the sun go down
Me and my niggas with a fat one
Smoke 'em all down to nothing
Crushin rappers, bare Witness like Jehovah
Swore we haven't been sober
Since 21 and over

[Hook: Xzibit]
We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [4x]

We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [2x]
Let it rain
King Tee do your thing

[Verse 2: King Tee]
When the Likwit hits my soul
I get conceptions to make the microphones explode
The drunk mode, sippin X-O from the straw
King Tee broadcaster raw
Optical intoxication, flood your video station
Scramblin any playahation
But some of these fools got tricks in they boxes
So I blocks it, pull they whole set out the socket
Tha Alkaholiks rock shit
Any which way man I got shit
The Alkaholik don, king from Babylon
With some fatal shock shit
In this district, I'm listed as the mystic majestic, I gets hectic
What you expect, shit
The Likwit comity
Believe me loc, things will get shitty
Ain't gon look pretty
Commin' from the likwidation squad
Smoke weed, drink hard, my god

[Hook: Xzibit]
We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [4x]

We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [2x]
Let it rain
J-Ro do your thing

[Verse 3: J-Ro]
Fuck that East-West mess
I'm gettin' rest last
We make the crowd say "yes, yes"
Faster than the SS
Impala, you got beef than holla
My crew sticks together like Richy and Dollar
We got the boom-boom claats, shakey like Don Knots
They bitin like a room full of pits and rots
I got that old school soul
Called take it back like repo
And I got foes on my shelf like homes T-Paul
I'm C-Bo, that's my homeboy Rico
Posted up with three French bras at the need bowl
I got dressed wit the speed of a cheetah, finished up my two liter
Hopped in my 2-seater
Sunshine, drivin' down fine
Walk a 1 on 3.9
They playin oehh so fine
Got 'em on the fifth floor
Knocked at the door
Xzibit's in the house and he brought three more

"What the fuck is goin' on in here, What's happenin',
Where we drinkin' at, These my homegirls right here,
What y'all drinkin' right now, fuck that, All we got
is Hennessy"

[Hook: Xzibit]
We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [2x]
Let it rain
Rico do your thing

[Verse 4: Rico a.k.a Tash]
And up next, we got the Likwitest
It's so drunk, it's ridiculous
When Tash got the mic,
I swing my shit like Jack Nicklaus
I'm spinnin' this with niggas that slept on Likwidation
Cause no matter where you go,
They know the reputation
CaTashtrofy I punk lyrics with spunk
I'm like the renegade of funk
That get that ?bumstick? krunk
So if you watch your ship sunkin
Fuck you with the drunken
Than come a little closer
Let me head you somethin
I bomb with a wig blowin up your click
Now take your pick, you can kiss my ass or suck my dick
Cause this is how we comin' in 1998
The Alkaholiks, X, and King Tee the great

"It's the Likwit Crew, King Tee, Mister X to the Z, Ah,ah,
Alkaholiks, Likwit motherfucker came to tore the house down"

[Hook: Xzibit]
We O-W in the whole zone
Likwit MC's on the microphone
Let it rain brother [4x]

We O-W in the whole zone
Likwit Crew is on the microphone
Let it rain brother [2x]
Let it rain
Let it rain

[Outro: Xzibit]
Yeah, yeah, yeah, huh
Won't stop, Can't stop
It's the L-I-K's
What, Mister X to the Z
What, Black John McClane
Huh, Defari Herut on ya too
King Tee, King Tipsy
Huh, and the whole fuckin' click
Yeah, realize you can't understand this shit right here
Everybody get live, yeah
Everybody get live, yeah
Uhuh, uhuh, yeah
Uhuh, uhuh, yeah
Uhuh, uhuh, yeah
Uhuh, uhuh
Keep it, what, keep it movin'

Let it reign nigga
And we out

[rain and thunder on the background]
[Intro:]
[Rozhodčí:] "Dobře, vaše pověřen veřejnou opilost, v pořádku poslouchat"
[Odsoudit:] "Existuje tisíc lidí na to, kdo jsi opilý"
[Rozhodčí:] "Dobře, chápu, že"

[Hook: J-Ro]
Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [3x]
Xzibit to vaše věc

[Verse 1: Xzibit]
Získáte trvale kladen na zadku, jako jsou Teddy Pendergrass
Kdykoli budete přestupek na území Alkaholik (jo, jo)
Divočejší než rapper na seznam
I regulovat, extortin na ya R & B label kamarád
Xzibit sazby státu
Běh na mě nebo způsobit mi, kurva jiggy a hedvábný
Jsem snažím udržet vládu ze mě
Dodgin zabrat a domácí vězení
Whatta čekáte, findin 'co tě nikdy nezapomenu
Protože jste Sellin vlka vstupenky, že váš zadek nemůže platit
Co jsem displej, dovednost poslední nalezený v Cassius Clay
V tomto hlavním vysílacím čase, dělej pro důlní
Používá se pro nikl a desetník
Děláš těžký zločin zločin, ale teď jsem poprsí dolu
Místo toho, aby bustin 'na nepřátele, když slunce zapadá
Mě a mé niggas s tlustý
Smoke 'em všechno k ničemu
Crushin rapperů, holé svědek Jehovův jako
Přísahal, že jsme nebyli střízliví
Od 21 a více let

[Hook: Xzibit]
Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [4x]

Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [2x]
Let it rain
King Tee to vaše věc

[Verse 2: King Tee]
Když Likwit hity mou duši
Já si pojmy, aby se mikrofony explodovat
Opilý režim, sippin X-O ze slámy
King Tee vysílání surovin
Optické intoxikace, povodeň video stanice
Scramblin žádné playahation
Ale některé z těchto bláznů dostal triky jsou boxy
Tak jsem se tomu brání, vytáhněte se celku stanovených zásuvky
Tha Alkaholiks rock hovno
Jakékoliv kudy muž, kterého jsem dostal hovno
Alkaholik don, král z Babylonu
S některými fatální šok hovno
V této čtvrti, jsem uvedena jako mystik majestátní, já dostane hektické
Co můžete očekávat, hovno
Zdvořilost Likwit
Věřte mi loc, budou se věci na hovno
Není gon vypadat pěkně
Commin 'z likwidation týmu
Kouřit trávu, pít tvrdý, můj bože

[Hook: Xzibit]
Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [4x]

Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [2x]
Let it rain
J-Ro to vaše věc

[Verse 3: J-Ro]
Seru na to Východ-Západ nepořádek
Já jsem dostání 'zbytek poslední
Vyrábíme dav říkat "ano, ano"
Rychlejší než SS
Impala, máš hovězího masa, než holla
Moje posádka drží spolu jako Richy a dolaru
Máme-boom boom claats, shakey jako Don Uzly
Oni bitin jako místnosti plné jam a hnilob
Dostal jsem, že stará škola duše
Volal vzít zpět, jako repo
A já mám nepřátele na mé polici jako domovy T-Paul
Já jsem C-Bo, to je můj krajan Rico
Publikováno se třemi francouzské podprsenky na potřebu mísu
Oblékl jsem se vtip rychlostí geparda, skončil jsem dvě l
Skočil v mé 2-místná
Sunshine, drivin 'dolů pokutu
Procházka 1 na 3,9
Jsou tak v pohodě hraju oehh
Dostal 'em v pátém patře
Zaklepal na dveře
Xzibit má v domě a on přinesl další tři

"Co se to kurva děje 'na tady, co se děje',
Kde jsme drinkin 'na, tyto mé homegirls přímo zde,
Co vám všem drinkin 'právě teď, kurva, že vše máme
je Hennessy "

[Hook: Xzibit]
Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [2x]
Let it rain
Rico to vaše věc

[Verse 4: Rico a.k.a Tash]
A až příště, máme Likwitest
Je to tak opilý, je to směšné
Když Tash dostal mic,
I swing moje hovno jako Jack Nicklaus
Já jsem spinnin 'to s niggas, že spal na Likwidation
Příčina bez ohledu na to, kam jít,
Vědí, pověst
CaTashtrofy jsem punk texty s odvaha
Jsem jako odpadlík z funk
Že si to? Bumstick? krunk
Takže pokud se budete dívat vaší lodi sunkin
Seru na vás s opilci
Než přijít o něco blíž
Dovolte mi, abych vám něco hlavou
I bomba s parukou bombarduješ si klikněte
Nyní vezměte si vybrat, můžete políbit prdel, nebo vykouřit péro
Protože to je, jak jsme sem 'v roce 1998
Alkaholiks, X, King Tee a velký

"Je to Likwit Crew, King Tee, Mister X Z, Ah, ah,
Alkaholiks, Likwit svině přišel roztrhl domu dolů "

[Hook: Xzibit]
Máme O-W v celém pásmu
Likwit MC na mikrofon
Let it rain bratr [4x]

Máme O-W v celém pásmu
Likwit Crew je na mikrofon
Let it rain bratr [2x]
Let it rain
Let it rain

[Outro: Xzibit]
Jo, jo, jo, jo
Nezastaví, Nemůžu přestat
Je to L-I-K je
Co, pane X Z
Co, Black John McClane
Huh, Defari Herut na tebe příliš
King Tee, král Tipsy
Hm, a celá kurva 'klikněte na
Jo, uvědomit si nemohou pochopit tohle tady
Každý si žije, yeah
Každý si žije, yeah
Uhuh, uhuh, jo
Uhuh, uhuh, jo
Uhuh, uhuh, jo
Uhuh, uhuh
Nech si to, co, keep it movin '

Nech to panování nigga
A my jsme se

[Déšť a hrom na pozadí]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy