Texty písní Xzibit So Good (with Davina)

So Good (with Davina)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Davina]
Tres, un, tres
Tres, un, tres
Tres, un, tres
Tres, un, tres
(repeat through rap)

[Xzibit]
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Feel so good, yeah, ha
Feels so good
Like this, yeah, feel so good
Hey ya live, bring it

See I been waiting all my whole life
For something like this
Who woulda thought the end of all time
Would start wit a kiss
I'm not the type to show emotion
At the drop of a dime
But at the bottom of the line
The decision is mine

To approach and get close
Takin' a chance in a way
But Xzibit give a damn what the next man say
Because you only die once
I'm tryin' to live to the limits
And it just now hit me that
I wanna take you wit me

For the long haul, I'll be there
Whenever you call
And get together, we stand
And everything goes according to plan
We'll be tight from tonight
'Till the daylight
If lovin' you is wrong
Then I don't wanna be right
So good

[Davina]
Never have I been so mystified
By anyone's love before (hey, yeah)
I feel so natural
I keep coming back for more
And each time we touch you open up a new door

Baby, you're such a midnight tease
It's gonna take everything to keep you from me (hey, yeah)
And the joy that your lovin' brings
Can separate the mountains from the sea

1 - I don't wanna be wrong
But it feels right
If loving you is so wrong
I don't want to go on

2 - I don't wanna be wrong
But it feels right
It feels good
So good, so good, so good

Spent so many nights believing I was wrong
For you being in my life
I can't ignore it when
Some say that it ain't right (It ain't right)
But I decided you're the best thing that happened
In my life

I haven't had everything (oh no)
But you come close to everything that love means (hey yeah)
In heaven's eyes love is embraced between you and I
Now that we have each other
I don't have to dream

Repeat 1
Repeat 2

I don't wanna be wrong
But it feels right
If loving you is so strong
It can't be wrong

Repeat 2

[Xzibit]
Yeah, yeah, yeah, yo
I walk the earth like Kane from Kung Fu
To kick it wit you
And all your people like to criticize
The things that we do
But I don't sweat it, what we got baby
Is good like credit
And be careful what you wish for
You just might get it, forget it

I'm not about to let this good thing go
I try to keep it on the low
Put on a show like a Giggalo, so
It's dedicated to the one that I got
And other folks that start the talking
Would be walkin' the spot

But they don't understand we in a place
They can't even see
Besides, I'm not livin' for them
I'm livin' for me
And it don't take no brain surgeon wit a master's degree
To try to figure out
What real love is really about

Just let me live to the fullest
And keep my name at your mouth
And I won't bring you no drama
Without no reasonable doubt
So therefore, I'm not the one to try to knock like wood
You be my baby forever
Because it feels so good

Like this and a, and that
With Davina, like

[Davina]
Tres, un, tres
Tres, un, tres

Repeat 2
Repeat 1
Repeat 1
[Davina]
Tres, un, tres
Tres, un, tres
Tres, un, tres
Tres, un, tres
(Opakovat přes rap)

[Xzibit]
Jo, jo, jo, jo, jo
Cítí tak dobře, jo, ha
Je to tak dobré
Stejně jako tento, jo, cítím se tak dobře
Hej ya žít, aby to

Viz jsem čekal celý můj celý život
Pro něco takového
Kdo si myslel, woulda konci všech dob
Začne vtip polibek
Nejsem typ, který má ukázat emoce
Na pokles desetník
, Ale v dolní části trati
Toto rozhodnutí je moje

Chcete-li přístup a přiblížit se
Takin 'šance v cestě
Xzibit ale fuk, co další člověk říct
Protože jsi jen jednou umřít
Já jsem snažím 'žít v mezích
A to právě teď mě praštil, že
Chci vás vtip mi

Na dlouhou trať, budu tam
Kdykoli budete volat
A dát dohromady, stojíme
A všechno jde podle plánu
Budeme těsný z dnes
'Do denního světla
Pokud lovin 'vás je špatný
Pak jsem nechci mít pravdu
Tak dobrý

[Davina]
Nikdy jsem nebyl tak zmatený
Každý, kdo má lásku před (hey, yeah)
Cítím se tak přírodní
I vracet více
A pokaždé, když se dotkneme vám otevírají nové dveře

Baby, ty jsi takový vtipálek půlnoci
Bude to vzít všechno, aby vás ode mě (hey, yeah)
A radost, že vaše lovin 'přináší
Může oddělit hory z moře

1 - Nechci být špatný
Ale to je správné
Pokud tě milovala tak špatně
Nechci jít dál

2 - Nechci být špatný
Ale to je správné
Je to dobrý pocit
Tak dobrý, tak dobrý, tak dobrý

Strávil tolik nocí věřit, mýlil jsem se
Pro vás je v mém životě
Nemohu ignorovat to, když
Někteří říkají, že to není správné (to není v pořádku)
Ale rozhodl jsem se, že jste nejlepší, co se stalo
V mém životě

Neměl jsem všechno (oh ne)
Ale vy jste přišel blízko ke všemu, že láska znamená (hej jo)
V nebi oči láska je přijali mezi vámi a já
Nyní, když jsme se navzájem
Nemám snít

Opakovat 1
Opakovat 2

Nechci být špatný
Ale to je správné
Pokud budete milovat je tak silný,
To nemůže být špatné

Opakovat 2

[Xzibit]
Jo, jo, jo, jo
Chodím na zemi, jako je Kane z Kung Fu
Kopnout vám to vtip
A všechny své lidi, jako ke kritice
Věci, které děláme
Ale já se nepotí to, co máme dítě
Je dobrá jako kreditní
A být opatrní, co si přeješ
Stačí si to, na to zapomeň

Nejsem o tom nechat to dobrá věc jít
Snažím se udržet na nízké
Kladen na show jako Giggalo, tak
Je určen na ten, který jsem dostal
A další lidé, které začínají mluvit
By být Walkin 'na místě

Ale oni nechápou, jsme na místě
Nemohou ani vidět
Kromě toho, nejsem livin 'pro ně
Jsem Livin 'pro mě
A to neberte žádné mozku chirurg vtip magisterské
Pokusit se přijít na to,
Co skutečná láska je opravdu o

Jen mě nech žít naplno
A udržet své jméno na ústa
A nebudu vás žádné drama
Bez žádnou rozumnou pochybnost,
Tak tedy, já nejsem ten, aby se pokusili zaklepat, jako je dřevo
Nacházíte se moje dítě navždy
Protože to tak cítí dobře

Stejně jako tento, a, a že
Davina se, stejně jako

[Davina]
Tres, un, tres
Tres, un, tres

Opakovat 2
Opakovat 1
Opakovat 1
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy