Texty písní Xzibit The Whole World

The Whole World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Xzibit]
Big bad insane Strong Arm Steady gang
Way beyond the days of rockin them stupid rapper chains
Comin through clear the lane, send a bullet through your brain
Number one with a bullet - faster than the bullet train
Pop it if you pull it mayne, hang with orangutans
I live for my soldiers, ask them, they gon' say the same
My gauge rings your bells like the Hunchback of Notre Dame
Ain't even gotta say it, you motherfuckers know the name
Legendary classic, niggaz be punk pussy and plastic
Wastin the time and the minds of the masses (yeah!)
But look how strong we are, man I'm a motherfuckin star
Every week I cop a house and a car
The mini-mansion off in Vegas with the vanquish
That's where I mastermind my situations, determination and patience
We don't speak the same language (no) I got a translator
spittin 25 times, see your bitch ass later, C'MON!

[Chorus: Xzibit]
That nigga X to the Z, that boy is somethin to see, cause he a G
I got the whole world waitin on me!
I'm about that grind so motherfucker don't waste my time
I got the whole world waitin on me!
If you ready to ride, c'mon, get in my ride and let's slide
I got the whole world waitin on me!
... Yeah! I got the whole world waitin on me!

[Xzibit]
Niggaz screamin they the shit but that shit ain't real
I don't need to be the shit cause shit roll downhill
I'm escalatin aggressively, millions built up in equity
Corporations invest in me, bangin shit 'til the death of me (YEAH!)
Cooked coke recipe, money come back so thick
My kid's kids couldn't spend this shit
Get a grip, pop a clip, chop down that brick
No amount of fame gon' change this gangsta spit
Quick to roll out the backwood (yeah) smoke out your buildin
We soldiers devoted dressed down like civilians
Niggaz wanna kill me because I make millions (that's weak!)
That's weak like gangstas that hide behind children (hahaha, yeah!)
Novocain the game, no shame
No feelings, no names, no numbers, naw bitch
You can't hang with us (no!)
Ashes to ashes and you cain't bust
You so popcorn and fake industrious, YEAH!

[Chorus]

[Xzibit]
Yeah... yeah, whattup Key?
I'm liftin plates you'll never find in the weight room
So stay tuned my platoon finna touch down soon
Cancun to St. Thomas, St. Thomas to the Bahamas
Most niggaz ain't really honest so I'm watchin my step
I'm the hardest cold-hearted artist, the coast is clear
Dubai, Australia to Africa, this is the year!
Let the alcohol you sippin saturate in yo' system
I be swimmin through these women, man, fuck 'em and flip 'em
I know you hopin I would fall to the side, or go to Way Side
It ain't a motherfucker alive to come and take mine (no!)
Don't procrastinate, don't waste time
Never faced time, Houdini with crime, traffic over state lines
Military minded, stickin to the base lines
Intellectually brighter than California sunshine
Yeah, I got my bars up, go pull my cars up (yeah)
I love my struggle, never cover my scars up (c'mon)
Nigga

[Chorus]
[Xzibit]
Velký špatný šílený Strong Arm Steady gang
Daleko za dny Rockin nich hloupé rapper řetězy
Comin přes jasné pruhu, pošlete střela přes váš mozek
Číslo jedna s kulkou - rychlejší než vlak kuličky
Pop, pokud ho vytáhněte ji Mayne, pověsit se orangutani
Žiju pro své vojáky, zeptejte se jich, oni gon 'říkají, že stejné
Můj rozchod prsteny své zvony jako Zvoník u Matky Boží
Není ani musím říct, ty svině znát jméno
Legendární klasika, niggaz být punk kočička a plastů
Wastin čas a mysl mas (yeah!)
Ale podívejte se, jak silný jsme, muž, já jsem motherfuckin hvězda
Každý týden jsem policajt dům a auto
Mini-mansion off v Las Vegas s porazit
To je kde jsem strůjce mé situace, odhodlání a trpělivost
Nechceme mluvit stejným jazykem (ne) Mám překladatel
spittin 25 krát, viz tvoje děvka zadek později, no tak!

[Chorus: Xzibit]
Že nigga X Z, ten kluk je něco vidět, protože on G
Mám celý svět čeká na mě!
Já jsem o tom, že brousí, takže ty hajzle neplýtvejte mým časem
Mám celý svět čeká na mě!
Pokud jste připraveni k jízdě, hele, mi v tom jezdit a pojďme snímek
Mám celý svět čeká na mě!
... Jo! Mám celý svět čeká na mě!

[Xzibit]
Niggaz křičí, že hovno, ale to hovno není reálné
Nepotřebuji být příčinou hovno hovno valit z kopce
Jsem escalatin agresivně, miliony vybudoval ve vlastním kapitálu
Korporace investovat do mě, bubnovat hovno 'til smrti mě (yeah!)
Vařené koks recept, peníze se vrátí tak hustý
Moje dítě je děti nemohly strávit tohle
Získejte rukojeť, pop klip, pokácet, že cihla
Žádné množství slávy gon 'to změnit gangsta plivat
Rychlé dojezdu backwood (jo) kouř z vašeho buildin
My vojáci věnoval oblečený dolů jako civilisty
Niggaz chtějí zabít, protože jsem vydělat miliony (to je slabé!)
To je slabé, jako gangsteři, kteří se skrývají děti (hahaha, jo!)
Novocain hra, žádná ostuda
Žádné city, žádná jména, žádná čísla, NAW mrcha
Nemůžete pověsit u nás (ne!)
Popel v popel a vám cain't poprsí
Jste tak popcorn a falešné pracovitý, YEAH!

[Chorus]

[Xzibit]
Jo ... jo, whattup klíč?
Jsem liftin desky nikdy najít v posilovna
Takže zůstaňte naladěni mé čety finna přistát brzy
Cancun do St Thomas, St Thomas na Bahamy
Většina niggaz není opravdu upřímný, tak jsem si sledujete moje krokem
Já jsem nejtěžší bezcitný umělec, pobřeží je jasné,
Dubaj, Austrálie do Afriky, to je rok!
Nechte si alkohol sippin saturovat v yo 'systému
Budu plavat přes tyto ženy, muže, kurva 'em a uštěpačný' em
Vím, že jste hopin bych spadnout na stranu, nebo jít do traťového
To není svině živý přijít a vzít dolu (ne!)
Neodkládejte, neztrácejte čas
Nikdy nestál čas, Houdini s trestnou činností, provoz přes státní hranice
Vojenské zlobil, stickin na základní linie
Intelektuálně jasnější než slunce Kalifornie
Jo, já mám tyče se, jít vytáhnout mé osobní nahoru (jo)
Miluji svůj boj, nikdy zakrýt jizvy se (spolu)
Nigga

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy