Texty písní Xzibit Though Guy

Though Guy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Busta Rhymes]
Aiyyo it's the immaculate conception Busta Bus himself
And nuttin other than the godfather, spectacular X to the Zizzle
That's what the fuck it is, 'nuff said

YEAH! YEAH! YEAH!
I wanna see you motherfuckers put your hands up
Stretch bitch like you doin aerobics motherfucker
Yeah!

[Chorus: Busta Rhymes]
Thought you was a tough guy? {*BOOM!*}
When I put one right in ya head, now tell me what you think you is now
(A top dollar biller, a Rottweiler, a killer)
(Slap the shit out a nigga tryin to copy my style)

[Busta Rhymes]
Check it
I got cars (many) switches (many) hoes and (many) bitches
(Many) huh, bodies that's buried in holes of many ditches
(Many, many) homes, plenty chrome up on my whip
(Plenty) stop for you make me run up on your block and cock the semi
Ready, any, nigga front I hold it steady
I (cock) back (pop) the ratchet and spill your spaghetti
HUH! Properties or blocks, we control 'em
(Many, many) glocks know how I kill all your soldiers Freddy
My machete (huh) will cut niggaz like I ain't really like 'em
(Ha!) Then carve a nigga meat deep like I'm killin a bison
HUH! Tyson, animal instinct the way I will beat you
Got (many) shots and (plenty) spots for them bullets to eat you
(Ha!) See through (huh) them holes them bullets'll leave in between you
(Ha!) It seems you, got left to die slow all up inside the venue

[Chorus]

[Xzibit]
Yup! Yo
Orangutangin slangin, I'm hangin over the edge
I rock two 40 glocks, I call 'em Barney and Fred
I stay hungry like I'm only fed water and bread
The king of the castle get at you, screamin off witcha head
Brutal bustin, it's the X to the Z, we chart climbin
You see my name next to that diamond, it's all timin
Hit you in the stomach, with somethin your face and feet'll
be touchin to have your bones start crackin and bustin
To my women who be workin them jeans with fat asses
Rich Itala heels, Roberto Cavali glasses
Come to my hideout, let me pimp your ride out
Hit your backside, tear your spine out and slide out
(HUHHH!) Yeah, cause my grind don't quit
I'm a walkin franchise with them extra clips
I keep the bread roll thick, do lines so sick
that you can cut 'em with a razor blade, sniff the shit, c'mon

[Chorus]

[Busta Rhymes]
Yeah, check it
I tell you (no lie) bitch nigga you (gon' die - kill or be killed!)
Or get bodied just because you (walked by - nigga be still!)
'Fore the trigger go off and a (shot fly) and the shit'll be ill
If the shot turn your stomach to a (pot pie) nigga we spill
A little liquor for the homey muh'fucka (WE STILL)
'll make a nigga leak blood, 'til he need a (REFILL)
You try to be a tough guy, and complicate what I build
Somebody don't beat the shit out this muh'fucka (WE WILL!)

[Xzibit]
Asthmatic, dramatic, fold you like a Kraftmatic
Heavy metal press hittin your chest like a train wreck
Command respect, throw it one time for your set on deck
Niggaz you never forget
I set up precedents, homey you never snitch, hide the evidence
Dummies dig ditches, they dyin for dead presidents
The big screen make 'em seem large like an elephant
But in real life they so soft and so delicate

[Chorus]
Busta Rhymes]
Aiyyo to je neposkvrněné početí Busta Bus sám
A nuttin jiné než Kmotr, velkolepé X Zizzle
To je to, co to sakra je, 'Nuff řekl

YEAH! YEAH! YEAH!
Chci vidět, vy svině, dejte ruce nahoru
Stretch děvka, jako to děláš ty hajzle aerobik
Jo!

[Chorus: Busta Rhymes]
Myslel, že jsi byl tvrdý chlap? {* BOOM! *}
Když jsem dal jednoho přímo v ya hlavu, teď mi řekni, co si myslíte, že je nyní
(Nahoru dolar Biller, rotvajler, vrah)
(Slap hovno nigga snažím kopírovat můj styl)

[Busta Rhymes]
Zkontrolujte, zda je
Mám auta (mnoho) přepínače (mnoho) a motyky (mnoho) fen
(Mnoho) jo, orgánů, které je pohřben v otvorů mnoha příkopů
(Mnoho, mnoho) domovy, spousta chromu se na můj bič
(Spousta) zastávka si mě běžet až na bloku a kohout semifinále
Ready, všechny, nigga přední jsem držet stabilní
I (kohout), zpět (pop), ráčny a rozlít si špagety
HUH! Vlastnosti nebo bloky, řídíme 'em
(Mnoho, mnoho) glocks vědět, jak jsem se zabít všechny své vojáky Freddy
My mačetou (jo) sníží niggaz, jako bych se moc rád 'em
(Ha!) Pak krájet maso nigga hluboké, jako bych zabije bizon
HUH! Tyson, zvířecí instinkt, jak se budu bít vás
Dostal (mnoho) a záběrů (hodně), místa pro ně kulky jíst vás
(Ha!) Viz přes (co) je díry je bullets'll dovolené mezi vámi
(Ha!) Zdá se vám, zbývá zemřít pomalou všechno se uvnitř dějiště

[Chorus]

[Xzibit]
Jo! Yo
Orangutangin slangin, jsem visí přes okraj
I rock dva 40 glocks, říkám 'em Barney a Fred
Bych zůstat hladový, jako bych jen krmení voda a chléb
Král hradu dostat se na sebe, křičí pryč witcha hlavu
Brutální Bustin, je to X Z grafu jsme Climbin
Vidíte moje jméno vedle, že diamant, je to všechno timin
Hit vám v žaludku, se něco váš obličej a feet'll
být Touchin mít své kosti start zhroutím a Bustin
Chcete-li mé ženy, které se jim džíny Pracuju s obsahem tuku osli
Rich Itala podpatky, Roberto Cavali brýle
Pojď do mého úkrytu, dovolte mi, abych si kuplíř přečkat
Hit svůj zadek, slzy si páteř, a vysuňte
(HUHHH!) Jo, protože jsem grindu ne přestat
Já jsem Walkin povolení s nimi extra klipů
Pořád housky tlustý, to vedení tak špatně
, že můžete snížit 'em s žiletkou, čichat shit, pojď

[Chorus]

[Busta Rhymes]
Jo, zkontrolovat
Říkám vám (ne lež) děvko nigga vy (gon 'die! - Zabít nebo být zabit)
Nebo si tělo jen proto, že jste (šel by -! Nigga být stále)
'Přední spoušť zhasnout a (výstřel létat) a shit'll být nemocný
Pokud se zastřelil změnit váš žaludek (hrnec koláč) nigga my rozlít
Trochu likér pro domácké muh'fucka (stále)
'Ll udělat nigga úniku krve,' til, že potřebují (REFILL)
Se budete snažit být tvrdý chlap, a komplikovat to, co jsem stavět
Někdo ne zmlátil této muh'fucka (BUDEME!)

[Xzibit]
Astmatické, dramatické, složit se vám líbí Kraftmatic
Heavy metal stiskněte Hittin hrudníku jako vraku vlaku
Budí respekt, hodit to jeden čas na nastavení na palubě
Niggaz nikdy nezapomenete
I nastavit precedenty, domácké nikdy práskač, skrýt důkazy
Figuríny kopat příkopy, ale dyin pro mrtvé prezidenty
Velké obrazovce make 'em zdát velký jako slon
Ale v reálném životě jsou tak měkké a tak delikátní

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy