Texty písní Xzibit Restless Been A Long Time

Been A Long Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

feat. Nate Dogg)

[Saafir as radio host]
Rrrah, uhh, bitch!
It's radio radio station, cat Xzibit huh?
K-W-Balls, Daniel Thompson hold like this
Like that in fact, with a fat-ass Battlecat track
I'm takin caller number one, that is..
Rrrah uhh, bitch - you took too long
Caller number two like this..

[Xzibit]
[*BZZT*] Bounce up out of the house close to midnight
Full rack up in the back [*BZZ BZZ*] shit is tight
Full charge and I'm out for somethin
Mass production, Battlecat bang percussion
End of discussion, hittin some corners, rearrange thangs
and brang change, we expand California
Listen - I lost more than I can ever gain back
from this road to riches, makin my heart turn black
So I'm cold to bitches, and I never call back
Plus I'm stoned and vicious, lay your whole hood flat
Get your, shit together nigga Big Snoop Dogg told me
'Do music and leave that other shit alone homey'
We came from dust, the X-odus, the hard to touch
Y'all niggaz ain't fuckin with us, and plus
it ain't nothin like standin on your own two
So run them streets, but never let 'em run you

[Chorus: Nate Dogg]
Time is steady wastin, steady wastin
Since time won't wait for me, yeah, won't wait, won't wait
Just give me a beat that's bang, give me a beat that's bangin
I'll bust 'til I'm deceased, yeah, wooo-oooh, ooh-ooh-ooooh

[Xzibit]
Tune in, witness the rise of a icon
The python wrap around 'til your breath gone
The upper echelon, and I'm the cat you pull a weapon on
and wanna squeeze 'til my life is gone?
Back to the wall and trust nobody
Sippin Cognac with Kurupt, Young Gotti
Somebody gotta recognize this
Throw fo' fingers up, add a thumb, then make it a fist
Number one draft pick, lead the league in assists
Give a fuck how you decorate your neck and your wrists
You just settin yourself up for the twist (gimme that) it's like this
Only a few slide through like the Schindler's List
Who's the bitch, who's the mack, what's worse
the niggaz that bring in the coke or smoke the crack?
Metaphor figure four let it break your back (yeah)
It's been a long time, where the gangstas at?

[Chorus]

[Xzibit]
Damn it feels good to be back in the saddle
On top of the game, crackin the frame, the heat of the battle
Been a long time comin but we waited
Xzibit went from bein hated, to makin the whole world say it
Give a fuck if the radio play it
Niggaz fall like the domino effect and you can't delay it
It ain't about who you are when you're makin your stack
It's the look that's on your face when you givin it back
So picture that

[Nate Dogg]
Time, keeps on slippin, slippin.. keeps on slippin away.. mm-hmm
My mind keeps on trippin, trippin.. trippin like ev-ery-day.. mm-hmm

[X] Yeah, it's been a long time

[Chorus]
feat.. Nate Dogg)

[Saafir jako rozhlasové hostitele]
Rrrah, Uhh, ty děvko!
Je to rádio rozhlasové stanice, kočka Xzibit co?
K-W-koule, Daniel Thompson držet takhle
Stejně jako ve skutečnosti, že se tuk-ass Battlecat trati
Jsem Takin volající číslo jedna, která je ..
Rrrah Uhh, ty děvko - jsi vzal příliš dlouho
Caller číslo dvě takhle ..

[Xzibit]
[* BZZT *] Bounce vytáhli z domu blízko k půlnoci
Plná hřebenem v zadní [* BZZ BZZ *] hovno je těsný
Plné nabití a já jsem se pro něco
Masová výroba, Battlecat třesku bicí
Konec diskuse, hittin některé rohy, přeskupovat thangs
a brang změnit, jsme rozbalení California
Listen - Ztratil jsem víc, než mohu kdykoliv získat zpět
z této cestě k bohatství, Makin mé srdce zčerná
Tak jsem se studenou fen, a nikdy jsem zavolat zpět
Plus jsem zfetovaný a zvrácené, ležel celý byt odsavač
Sbal si, sakra spolu nigga Big Snoop Dogg mi řekl, že
'Do hudby a ponechat jiné svinstvo, že sama doma'
Přišli jsme z prachu, X-odus, pevný na dotek
Y'all niggaz není kurva s námi, a plus
není nic jako stojím na své vlastní dva
Tak běžte jim ulic, ale nikdy se nechat 'em spuštění vás

[Chorus: Nate Dogg]
Čas je ustálený wastin steady wastin
Vzhledem k tomu, že čas nebude čekat na mě, ano, nebude čekat, čekat nebude
Dej mi, že porazit se třesku, dej mi, že porazit se bangin
I'll bust 'til jsem zemřelého, jo, wooo-Oooh, ooh-ooh-ooooh

[Xzibit]
Nalaďte, svědky vzestupu a icon
Python zábal kolem 'til dech pryč
V horní části sledu, a já jsem kočka vás tahat zbraň
a chtějí vymačkat 'til můj život je pryč?
Zpět na zeď a nikdo věřit
Sippin koňak s Kurupt, Young Gotti
Někdo si to musíš
Projekční pro 'prsty nahoru, přidat palcem, pak se jí pěstí
Počet návrhů vybrat jeden, vést k tomu, že v lize pomáhá
Dej kurva, jak si ozdobte krk a vaše zápěstí
Právě jste settin sami až na twist (Dej mi to) je to takhle
Jen pár skluzavka prostřednictvím jako Schindlerův seznam
Kdo je děvka, která je gumák, co je horší
niggaz se k tomu, aby se v koksu nebo kouře na crack?
Metafora číslo čtyři si ji nechat zlomit záda (jo)
Byla to dlouhá doba, kdy na gangstas?

[Chorus]

[Xzibit]
Zatraceně dobrý cítí být zpátky v sedle
Na začátek hry, crackin rámu, žáru bitvy
Už dlouho sem ale my čekali
Xzibit šel od Bein nenávisti, aby Makin po celém světě, říkají, že
Dej kurva, jestliže radiofrekvenčního hrát
Niggaz pokles jako domino efekt a nemůžete jej neprodleně
Není to o tom, kdo jste, když jste Makin vašeho komína
Je to vypadat, že je na vaší tváři, když givin je zpět
Takže obraz, který

[Nate Dogg]
Čas, vede o slippin, slippin .. slippin pořád pryč .. mm-hmm
Mé srdce Trippin pořád, Trippin .. Trippin jako ev-Ery-den .. mm-hmm

[X] Jo, je to dávno

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy