Texty písní Yael Naim She Was a Boy She Was A Boy

She Was A Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

she was a boy, it wasn't easy for her
I was a child to see it
she came alone to build her story
I was so young and loved her

go on you'll see
all that you want to be
while everybody's saying
hold on, you'll see
you'll never be free
but we just kept on growing

she was a boy with some feelings for me
I was too wild and missed it
I came alone to hear her story
while no one else was worried

go on she said
or else you will grow said
while everybody doubted
hold on, they say
one day you'll have to pay
but i was so afraid to go

hold on you're scared
you only need to dare
while everybody's laughing

go on, you'll see
one day you'll be free
and you will understand why

she was a boy, she was a boy, she was a boy
hiding in herself but
she was a boy, she was a boy
she knew that everyone was saying it

how much you want to see
how much you want to be
how much you want to live, see her growing
how much you want to see
how much you want to be
how much you want to live feel like falling
how much you want to see
how much you want to be
wishing everyday you could see her face again
how much you want to give
how much you want to live
she was a boy

she was a boy
but she was there for me
i was a child and
she was a boy
byla chlapcem, nebylo to pro ní jednoduché
byla jsem ještě dítě na to abych to viděla
byla sama, zbudovala si svůj příběh
byla jsem tak mladá a milovala ji

pokračuj, uvidíš
vše, čím chceš být
zatímco každý říká
vydrž uvidíš
nikdy nebudeš svobodná
ale my prostě rosteme dál

byla chlapcem, co ke mně něco cítil
byla jsem tak divoká a nevšimla si toho
přišla jsem sama, abych si vyslechla její příběh
zatímco to nikoho jiného nezajímalo

pokračuj, řekla
nebo jinak vyrosteš, řekla
zatímco všichni pochybují
vydrž, říkají
jednoho dne, budeš muset zaplatit
ale tolik jsem se bála jít

vydrž, bojíš se
jen potřebuješ odvahu
zatímco se ostatní smějí

pokračuj, uvidíš
jednoho dne, budeme svobodní
a ty budeš chápat proč

byla chlapcem, byla chlapcem, byla chlapcem
ukrytým v ní ale
byla chlapcem, byla chlapcem
věděla, že to ostatní říkají

jak moc chceš vidět
jak moc chceš být
jak moc chceš žít, vidět jí růst
jak moc chceš vidět
jak moc chceš být
jak moc chceš žít, cítit jak padáš
jak moc chceš vidět
jak moc chceš být
přát si každý den, abys mohla vidět její tvář
jak moc chceš dát
jak moc chceš žít
byla chlapcem

byla chlapcem
ale byla tady pro mě
byla jsem dítě a
ona byla chlapcem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy