Texty písní Your favorite martian Santa hates poor kids

Santa hates poor kids

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I really hate it that my family’s poor!
I really wish I was a rich kid ’cause they always get all the pimped gifts for Christmas.
Did I get a new Xbox? Fat chance!
While Billy gets a new pony and a lap dance.
Plus a tree house mansion and a jet ski.
How the hell did he get a pterodactyl?

Gets me!

I thought Christmas was awesome, on and poppin,
’till Jan got a slave and Google stock options.
And I don’t think you understand how it feels to see another kid roll up in his Bentley Power Wheels like:
“Look at my new ride; Santa just bought it.”
He didn’t get you nothing ‘ cause your mom’s an alcoholic.

He’s right I got some underwear used by my brother.
I’m like Oliver Twist, “Please may I have another?”
I opened up a present, and found an eviction notice!
Man, f&ck you Santa!
We’re spending Christmas with the homeless!

Santa must hate the poor kids.
‘Cause Santa only hangs with the rich. (come on)
Santa Hates Poor Kids.
Santa Hates Poor Kids.

And if you ain’t got money then he ain’t coming.
Nothing under your tree tonight!

And all I got was a charm bracelet with no charms.
And a discharged G.I. Joe with no arms and a drunk step dad.
Man, I hate it here!

And mom got some cigarettes and half a case of beer.

To: Puff Puff’s Mom
From: Santa
Drop it like it’s HOT xoxo

We’re too poor for Christmas music.

We A capella!

And our Christmas tree is just a busted umbrella with a bunch of junk glued to it.
This sh&t is useless!
And Ravi said: Santa also hates you if you’re Jewish.

Santa must hate the poor kids.
‘Cause Santa only hangs with the rich. (sing it)
Santa Hates Poor Kids.
Santa Hates Poor Kids.

And if you ain’t got money then he ain’t coming.
Nothing under your tree tonight!

Santa Hates Poor Kids.

Ho, Ho, Ho!

F&ck you Santa! You fat motherf&cker!
How’d you get so big?
You been drinking butter?
Always acting jolly, I ain’t buying into that.
And why you always trying to get kids to sit on your lap?
I heard you touch Scottish boys under the kilt.
Hey Fatty Clause!
Stop eating my cookies and milk!
Or I’m going to go to the North Pole and enroll you in gym class.
And next year I’m leaving diet pills and Slim Fast.
You see me while I’m sleeping
You creep me out.
And while you watching me why you got to take your $@#$ out?

So bring it Santa!
I’m not afraid to fight, b&tch!
I’ll whup you @ss and take a sh&t on your nice list!
I want to take you out in the worst way.
If you’re a saint? Why’d you steal Jesus’ birthday?
So keep your dumb gifts Santa, we don’t need you!
And tell the Tooth Fairy, she’s a cheap b&tch too!

Santa Hates Poor Kids. (come on)
Santa Hates Poor Kids.

And if you ain’t got money then he ain’t coming.
Nothing under your tree tonight!

Santa Hates Poor Kids.

And God bless us everyone!

Shut the hell up Tiny Tim! You’re not helping!
Nenávidím to, že je moje rodina chudá!
Přeju si být bohaté dítě,
protože oni vždycky dostanou všechny ty nadupaný dárky k Vánocům.
Dostal jsem nový Xbox? Ani náhodou.
Zatímco Billy dostane nového poníka a tanec na klíně.
Jak ksakru mohl dostat pterodaktyla?

Dostal mě.

Myslel jsem, že Vánoce jsou úžasný,
Dokud Jan nedostal otroka a Google nedoplnil další možnosti.
A nemyslím si, že víš jaký to je vidět jiný dítě machrovat v jeho Bentley Power Wheels jako:
’’Podívej na mou novou káru, Santa ji zrovna koupil.’’
Tobě nedal nic, protože tvoje máma je alkoholička.

Má pravdu! Dostal jsem jen nějaké spodní prádlo zděděné po bratrovi.
Jsem jako Oliver Twist, ’’Prosím, mohu dostat ještě?’’
Rozbalil jsem dárek a našel jsem příkaz k soudnímu vystěhování!
Běž do prdele Santo!
Trávíme Vánoce s bezdomovci.

Santa musí nenávidět chudé děti,
Protože Santa se baví jen s bohatými .
Santa nenávidí chudé děti.
Santa nenávidí chudé děti.

A jestli nemáš peníze, tak on nepřijde,
Dnes nebude nic pod tvým stomečkem.

A jediné, co jsem dostal, byl náramek s přívešky,
ale dostal jsem ho bez přívěšků.
A odloženého G.I. Joea bez rukou a opilého otčíma.
Chlape, nenávidím to tu!

A máma dostala nějaké cigarety a půl bedny piva.

Pro: Puff Puffovu mámu
Od: Santy
Pusť se do toho, jako když je to ještě horký xoxo

Jsme příliš chudí pro vánoční koledy.

Jsme A capella!

A náš vánoční stromek je jen rozbitý deštník ozdobený odpadky.
Tohle je na nic!
A Ravi řekl: Santa tě také nenavidí, pokud jsi Žid!

Santa musí nenávidět chudé děti,
Protože Santa se baví jen s bohatými .
Santa nenávidí chudé děti.
Santa nenávidí chudé děti..

A jestli nemáš peníze, tak on nepřijde,
Dnes nebude nic pod tvým stromečkem.

Santa nenávidí chudé děti.

Ho, Ho, Ho!

Běž do prdele Santo! Ty tlustej parchante!
Jak se ti povedlo takhle ztloustnout?
Ty snad piješ máslo?
Vždycky se chováš tak vesele, já ti na to neskočil.
A proč vždycky chceš, aby ti děti sedaly na klín?
Slyšel jsem, že jsi osahával skotské kluky pod kiltem.
Hej tlusťochu Clausi!
Přestaň jíst moje sušenky a mléko!
Nebo půjdu na Severní pól a přihlásím tě na hodinu cvičení.
A příští rok ti připravím pilulky na hubnutí a Slim Fast.
Vidíš mě, když spím,
Děsíš mě.
A zatímco mě sleduješ, proč na mě vytahuješ svoje nádobíčko?

No val to sem Santo!
Nebojím se bojovat, srabe!
Nabančím ti a vy*eru se ti na tvůj seznam!
Chci to udělat tím nejhorším způsobem.
A jestli jsi svatý, tak proč jsi ukradl Ježíšovi narozeniny?
Takže si nech svoje přiblblý dárky Santo, my tě nepotřebujem.
A řekni Zoubkové víle, že je to levná děvka!

Santa nenávidí chudé děti.
Santa nenávidí chudé děti.

A jestli nemáš peníze, tak on nepřijde,
Dnes nebude nic pod tvým stomečkem.

Santa nenávidí chudé děti.

A Bůh žehnej nám všem!

Zavři hubu malý Time! Vůbec nepomáháš!

Interpret

  • Interpret Your favorite martian
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy