Texty písní Yu Yu Hakusho OP1(English)-Smile bomb

OP1(English)-Smile bomb

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Smile bom

Running in a crowd
In a faceless town
I need to feel the touch of a friend.
In the countryside
I wander far and wide
The isolation gets me again...

I don't know where to go
When I feel like crying
Oh my!
It's time to open myself
Do something new
I want to stop
and grow up a bit!

Then suddenly, my power and confidence starts swelling up
Magically erupts
And it's all because of kindness that I feel
From people I don't even know

Then suddenly, my intuition and my wisdom grow
And then I know
But most of all I sense compassions that's real
Thanks to strangers where ever I go...
Thank you for waking me up!

Up till now
How may times I've tried
To tell you, 'please take care of yourself...'
But with tear-stained eyes, I sadly said goodbye
As I waved and wished you farewell...

Then I think of how
How much longer, I must wait
I look inside myself, and feel something new
I wanna stop, and grow up a bit!

It's all because, I'm feeling sad
and then I cry; I don't know why...
The courage that I need,
The power to succeed,
Fills me with strength to fly...!

It's all because of when I see my friends
Oh my,
Every time,
They're always behind me
Pushing me on
Lighting the fire in me (fire in me)

Then suddenly, my power and confidence start swelling up,
Magically erupts
and it's all because of kindness that I feel
from people I don't even know.

I won't forget,
The times we shared and the pleasant days
Always
and I'll never lose the strength to succeed
and the courage, to do what I must
Your smile makes my heart explode!
Usmívající se bomba

Běžet v davu
v městě bez tváří
potřebuji cítit dotyk přítele.
Toulám se venkovem
širokým, rozlehlým.
Samota na mě doléhá...

Nevím kam mám jít
když cítím, že bych plakal
Panebože!
Je čas se otevřít
něčemu novému.
Chci zastavit
a trochu dospět!

Pak náhle má síla a jistota vzroste
jak magická exploze.
A je to jen díky laskavosti, kterou cítím
od lidí které ani neznám.

Pak náhle mé poznání a moudrost vzroste
a vím,
všechen soucit , co cítím se přenese
do lidí, které potkám, kamkoliv půjdu...
Děkuji za probuzení!

Až do teď
jsem se tolikrát snažil
ti říct, "prosím, postarej se o sebe ..."
Ale s slzami potřísněnýma očima, jsem smutně řekl sbohem
Když jsem zamával a popřál ti na rozloučenou ...

Pak jsem si pomyslel, jak
dlouho musím čekat
 Dívám se hluboko do sebe, a cítím něco nového
Chci zastavit a trochu dospět

Je to všechno proto, že se cítím smutný
a pak jsem plakal, nevím proč ...
Odvaha, kterou potřebuji,
sílu k úspěchu,
mě naplňuje silou k letu ...!

Je to všechno protože, když vidím své přátele
Panebože,
Pokaždé,
Jsou vždy za mnou
popostrčí mě na
zažehnutí ohně ve mně (oheň ve mně)

Pak náhle má síla a jistota vzroste
jak magická exploze.
A je to jen díky laskavosti, kterou cítím
od lidí které ani neznám.

Nechci zapomenout,
Časy co jsme sdíleli a příjemné dny
Vždycky
a nikdy neztratím sílu k úspěchu
a odvahu, abych udělal to, co musím
Tvůj úsměv činí mé srdce vybuchnout!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy