Texty písní 10 Years Division All Your Lies

All Your Lies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pay attention, pay attention, pay attention please.
He who lusts through life for excess in this world.
Dies a lonely man, careless of his soul.
Throwing caution to the wind with foolish ignorance.
You're full of pride.
Full of pride.
Full of pride.
And in arrogance you can't accept the nearing end of this short lived life.

Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.

Walk the line and pay the price.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.

Fail to mention your intentions, fail to mention why.
The actions of your life contradict your words...
The path in which you walk is a vice of no remorse.
Washing conscience from the skin, claiming innocence.
Ignore the signs.

Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.

Walk the line and pay the price.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
A pound of flesh for paradise.

Bend the truth till you can't find it.
Find it.
Twist your lies till you don't mind them.
Mind them.

Walk the line and pay the price.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
Demise.
From cradle to grave, you chose to trade.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
Dávejte pozor,
dávejte pozor,
dávejte pozor prosím
ten , kdo touhy skrz život pro nadbytek na tomto svìtì
umírají osamìlého muže, nedbalý jeho duše
házení opatrnosti vìtru s pošetilou neznalostí
vy jste plní pýchy
plné pýchy
plné pýchy
a v aroganci nemùžete pøijmout blízký konec toto krátký žil životní
úsmìv a pronese pøípitek, chvástání a vychloubání
neblázní svìt ze všemi vašimi pouty
cizopasník-ovo hostitel nikdy dokonce ví
táhnout vlnu nad našimi oèima
jít linku a platit ocenit
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
ne- zmínit se o vašem zámìru, ne- zmínit se o proè
akce vašeho života popírají vaše slova
cesta ve kterém vy jdete je neøest žádného výèitka
praní svìdomí z kùže, prohlašující nevinnost
ignoruje znaky
úsmìv a pronese pøípitek, chvástání a vychloubání
neblázní svìt ze všemi vašimi pouty
cizopasník-ovo hostitel nikdy dokonce ví
táhnout vlnu nad našimi oèima
jít linku a platit ocenit
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho pøevodu držby
libra masa pro ráj
ohýbá pravdu až do nemùžeš najít to
najít , že to
splést vaše lži dokud ne vy ne- vadíte jim
vadit jim
jít linku a platit ocenit
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
úmrtí
z kolébky k hrobu, vy jste vybrali obchodovat
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy