Texty písní 10 Years Division So Long, Good Bye

So Long, Good Bye

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Keep changing your mind.
Like clouds in the sky.
Love me when your high.
Leave me when you cry.
I know it all takes time.
Like a river running dry when the suns to bright.

So long this is good-bye.
May we meet again in another life.
Like strangers passing by.
May we see clearly in a different light.

Keep dodging lights.
Like a thief in the night.
The sun will rise and expose all our lies.
So why deny that you and I lead different lives.
The rivers from your eye's can't change my mind.

So long this is good-bye.
May we meet again in another life.
Like strangers passing by.
May we see clearly in a different light.

Oh...
The rivers from your eye's can't change my mind.

So long this is good-bye.
May we meet again in another life.
Like strangers passing by.
May we see clearly in a different light.
Držet zmìnit váš názor
jako mraky na obloze
milují mì kdy váš vysoký
zanechat mì kdy vy køièíte
já znám to všechno zabrat èasy
jako øeka vyschne kdy slunce k jasný
tak dlouho to jsou buï zdráv !
smíme setkat se se znovu v dalším životì
jako cizinci procházení
smí vidìt zøetelnì v rùzném svìtle
držet nadržování svìtel
jako zlodìj v temnotách
slunce se zvedne a vystavit všechny naše leží
tak proè zapøít že vy a já vedu rùzný žije
øeku z vaší oèní-ovo plechovky ne mìnit mou mysl
tak dlouho to je buï zdráv !
smíme setkat se se znovu v dalším životì
jako cizinci procházení
smí vidìt zøetelnì v rùzném svìtle
ó!...

Øeky z vašeho oka-ovo nemohou mìnit mou mysl
tak dlouho to je buï zdráv !
smíme setkat se se znovu v dalším životì
jako cizinci procházení
smí vidìt zøetelnì v rùzném svìtle
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy